Skip to content

Šī rezultāta (R2) mērķis ir izstrādāt apmācības programmu pamatizglītības skolotājiem un apdāvināto izglītibas centru pedagogiem, kas nodrošināja viņiem atbilstošas prasmes un kompetences, lai pieņemtu mācību metodiku, kas var maksimāli palielināt apdāvinātu un talantīgu skolēnu potenciālu. Divās sesijās tika apmācīti skolotāji no partneru un no asociētām pamatskolām un pedagogi no apdāvinātiem izglītības centriem. Viņi bija pārbaudījuši metodiku savās iestādēs, lai pārliecinātos par tās efektivitāti gan
parastajās klasēs, gan klasēs, kurās mācās tikai apdāvināti skolēni.

  1. Apdāvinātu un talantīgu skolēnu mācību prakses teorētiskā bāze un apskats. R1 rezultātu kopsavilkums, kuru mērķis ir veidot nepieciešamās teorētiskās zināšanas skolotājiem un pedagogiem;
  2. Mācīšana apdāvinātiem un talantīgiem skolēniem sākumskolā. Kā atbalstīt apdāvinātus skolēnus klasēs ardažādu potenciālu;
  3. Mācīšana apdāvinātiem un talantīgiem skolēniem apdāvināto izglītības centros. Kā palīdzēt apdāvinātiem
  4. Vērtēšanas instrumenti skolotājiem. Metodoloģiju un rīku kolekcija par to, kā skolotāji var labāk novērtēt savu darbību rezultātus saviem skolēniem un pārraudzīt viņu progresu.
Skip to content