Skip to content

GATE Projekta brošūra

Šajā brošūrā īsi aprakstīts GATE projekts, tā mērķi, aktivitātes un rezultāti.

Brošūra ir pieejama 5 valodās:

Skip to content