Skip to content

Projekta partneri

Valsts iestāde “eMundus” ir dibināta 2009.gadā ar mērķi efektivizēt pētniecības un ieviešanas pasākumus izglītības jomā, un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanā un pielāgošanā dažādās jomās. Kopš 2012. gada sākuma vīzija tika papildināta, ņemot vērā sabiedrības attīstībai ļoti svarīgu aspektu – kultūras un veselīga dzīvesveida veicināšanu, kā arī zaļās aktivitātes un sociālās atbildības attīstību un veicināšanu. eMundus misija ir aktīvi veicināt zināšanu sabiedrību, vienlaikus radot un attīstot pakalpojumus, kas saistīti ar inovācijām, IKT, kā arī kultūras aspektiem, veselīgu dzīvesveidu, to praktisku pielāgošanu izglītībā un kopienas aktivitātēs, cenšoties nodrošināt dažādu sadarbības kvalitāti un vienotību starp paaudzēm un dažādām sociālajām grupām.

Valsts: Lietuva

Mājaslapa: https://www.emundus.lt/

E-pasts: info@emundus.eu

1922. gadā dibinātā (atjaunota 1989. gadā) Vytautas Magnus University (VDU) ir valsts institūcija, kas īsteno brīvo mākslu studiju politiku, kas balstīta uz Hārvardas studiju modeli un atbilstošu pētniecisko darbību ar mērķi sniegt ieguldījumu sabiedrībai, kā arī globālajai sabiedrībai. Pašreizējās apmācības un pētījumi, kas tiek īstenoti, attiecas uz humanitāro zinātņu, sociālo, fizisko, biomedicīnas, tehnoloģiju un lauksaimniecības zinātņu jomām. Papildus 46 BA un MA pilna laika studiju programmām angļu valodā kopā VDU piedāvā 224 studiju programmas, kā arī integrētās tiesību zinātņu un aspirantūru studijas 9739 studentiem. Universitāte piedāvā doktorantūras studijas 23 dažādās dabas, tehnoloģiju, lauksaimniecības, sociālo un humanitāro zinātņu jomās 320 doktorantiem.

Valsts: Lietuva

Mājaslapa: https://www.vdu.lt/en/

E-pasts:dileta.tindziuliene@vdu.lt

ISMA augstskola dibināta 1994. gada februārī Rīgā, Latvijā. Augstskolas administrācija ir noteikusi inovatīvu attīstību, un uzsvars uz inovatīvu attīstību augstskolai joprojām ir stratēģisks. ISMA augstskola ir viena no vadošajām un dinamiski augošajām augstskolām Latvijā. Izglītības cikls ISMA aptver pirmsskolas, vidusskolas, bakalaura, maģistra un doktorantūras studijas. Visas studiju programmas ir akreditētas LR Zinātnes un Izglītības ministrijā: (i) Informācijas tehnoloģijas, (ii) Ekonomika, (iii) Vadība un administrēšana, (iv) Nekustamā īpašuma pārvaldīšana, (v) Tūrisms, Viesnīcu un Restorānu bizness. Šobrīd ISMA ir liela katedru struktūra, kas nodarbojas ar studiju procesa organizēšanu, studentu nodarbinātību, pieredzes un prasmju paplašināšanu, kā arī augstskolas sporta, atpūtas un izklaides pasākumu organizēšanu.

Valsts: Latvija

Mājaslapa: www.isma.lv

E-pasts: diana.zmicerevska@isma.lv

Zinev Art Technologies Ltd. ir uzņēmums, kas izstrādā, īsteno un vada Eiropas projektus un sniedz konsultācijas kultūras, mākslas, interneta aktivitāšu un izglītības, profesionālās izglītības, e-mācību un skolu izglītības attīstības, kā arī reģionālās attīstības jomās. ZAT komandai ir ilggadēja pieredze veiksmīgu ES projektu īstenošanā LdV, eLearning un Mūžizglītības programmu ietvaros. ZAT nodrošina arī skolu administrācijām, MVU, NVO un vietējām pašvaldībām ES projektu izstrādes/ieviešanas un reģionālās attīstības pakalpojumus un apmācības.

Valsts: Bulgārija

Mājaslapa: www.zatbg.org

E-pasts: zornitsastaneva@gmail.com

Rona Vardi apdāvināto skola ir viena no lielākajām un stabilākajām skolām Izraēlā. Tajā ir vairāk nekā 1000 izcilu skolēnu, kurus Izglītības ministrija ir izvēlējusies kā skolēnus ar visaugstāko studiju potenciālu. Audzināšanas un attīstības pasākumi notiek no trešās līdz devītajai klasei, katru dienu citai klasei. Rīta stundās izcilnieki mācās speciālajā programmā savā skolā. Pēcpusdienā izcilākie skolēni tiek aicināti uz augstākās izglītības līmeņa paaugstināšanas kursiem.

Valsts: Izraēla

Mājaslapa: www.roncenter.co.il

E-pasts: y.hamovitz@gmail.com

Skip to content