Skip to content

Šī rezultāta (R1) mērķis ir iegūt jaunas zināšanas (metodiskais materiāls) par inovatīvām mācību metodēm un aspektiem, kas jāņem vērā skolotājiem, strādājot ar apdāvinātiem un talantīgiem skolēniem. Tas koncentrējas gan uz apdāvinātu un talantīgu skolēnu kognitīvajām, gan psiholoģiskajām vajadzībām, integrējot STEAM pieeju ar sociāli emocionālās mācīšanās (SEL) elementiem. Rezultāti ir iekļauti e-grāmatā

Šo rezultātu mērķi ir:

1. Nodrošināt un izplatīt skolotājiem inovatīvas metodoloģijas, resursus, instrukcijas un materiālus, kas spēj veicināt skolēnu kritiskās domāšanas prasmes un patstāvīgu mācīšanos.

2.Veicināt turpmāku izpēti par efektīvu un iedarbīgu praksi, strādājot ar apdāvinātiem un talantīgiem skolēniem.

Izstrādātais saturs ir iekļauts e-grāmatā, kurā ir ietverts plašs literatūras apskats no dažādiem avotiem (piemēram, recenzēti raksti, grāmatas, tīmekļa avoti utt.) ar vispārīgu mērķi izveidot efektīvus veidus, kā maksimāli palielināt apdāvinātu un talantīgu skolēnu potenciālu.

Tika analizēts plašs pieeju kopums, ņemot vērā to jaunāko praksi un teoriju, efektivitāti un rezultātus attiecībā uz bērniem, kā arī to, kā tās varētu labāk izmantot apdāvinātu un talantīgu skolēnu skolās un izglītības centros.

Skolu un izglītības centru viedokļi tika apkopoti, lai labāk izprastu un iekļautu to vajadzības mūsu metodoloģijas izstrādē.

Skip to content