Skip to content

IZPLATĪBA

Izplatīšana ir plānots process, kura mērķis ir sniegt informāciju par GATE projekta kvalitāti, atbilstību un efektivitāti. Tāpēc projekta partneri izstrādās izplatīšanas un izmantošanas stratēģiju ar šādiem galvenajiem punktiem: izplatīšanas kampaņas, izplatīšana, izmantojot tīklus, kuros partneri ir iesaistīti, publikācijas un prezentācijas konferencēs utt.

Skip to content