Skip to content

Šio rezultato (R2) tikslas – padėti parengti mokymo programą pradinio ugdymo mokytojams ir gabių mokinių ugdymo centrų pedagogams. Ši programa suteiktų jiems reikiamų įgūdžių ir kompetencijų taikyti mokymo metodiką, padedančią gabiems ir talentingiems mokiniams pasiekti pilną potencialą. Partnerių ir asocijuotų pradinių mokyklų mokytojai bei gabių mokinių ugdymo centrų pedagogai buvo apmokyti per du užsiėmimus. Jie išbandė šią metodiką savo įstaigose, kad įsitikintų jos veiksmingumu tiek įprastose, tiek gabių vaikų klasėse.

1. Teoriniai pagrindai ir gabių ir talentingų mokinių mokymo metodų apžvalga. R1 rezultatų apibendrinimas. To tikslas – padėti pedagogams įgyti reikalingų teorinių žinių.

2. Gabių ir talentingų mokinių ugdymas pradinėje mokykloje. Kaip ugdyti gabius mokinius bendrose klasėse.

3. Gabių ir talentingų mokinių mokymas gabių vaikų ugdymo centruose. Kaip padėti gabiems mokiniams tobulėti gabiųjų klasėse.

4. Vertinimo ir analizės priemonės mokytojams. Metodikų ir priemonių rinkinys, skirtas mokytojams padėti geriau įvertinti savo veiklos rezultatus ir stebėti mokinių pažangą.

Skip to content