Skip to content

Skolotāju apmācības programma apdāvināto un talantīgo studentu atbalstam (GATE)

GATE ir starptautisks projekts, kas tiek finansēts Erasmus+ programmas ietvaros. GATE mērķis ir uzlabot pamatizglītības skolotāju un mentoru kompetences un prasmes, lai palīdzētu apdāvinātiem un talantīgiem skolēniem (vecumā no 8 līdz 11 gadiem) pilnībā attīstīt savu potenciālu.

R1: GATE metodiskais materiāls

Jauna mācību metodika GATE skolēniem, kas apvienos sociāli emocionālo mācīšanos un STEAM pieeju.

R2: GATE apmācības programma

Apmācības programma pamatizglītības skolotājiem par izstrādāto metodiku.

Skip to content