Skip to content

Par projektu

GATE (“Skolotāju apmācības programma apdāvināto un talantīgo studentu atbalstam”) projekta mērķis ir uzlabot pamatizglītības skolotāju un mentoru kompetences un prasmes, lai palīdzētu apdāvinātiem un talantīgiem skolēniem (vecumā no 8 līdz 11 gadiem) pilnībā attīstīt savu potenciālu. Lai sasniegtu šo plašo mērķi, projekts paredz sekojošu 4 specifisku mērķu sasniegšanu

  • Izstrādāt inovatīvu mācību metodiku GATE skolēniem;
  • Nodrošināt apmācības programmu pamatizglītības skolotājiem;
  • Paaugstināt “apdāvināto neveiksminieku” akadēmisko sniegumu STEM priekšmetos;
  • Paplašināt skolu darbinieku, valsts iestāžu un izglītības ekspertu izpratni par GATE skolēniem.

Projekts izstrādāts “Erasmus+” programmas KA220 – Sadarbības partnerības skolu izglītībā ietvaros.

Projekta reģistrācijas numurs: 2021-1-LT01-KA220-SCH-000027713 Projekta periods: 01.01.2022 – 30.04.2024

Skip to content