Skip to content

Par projektu

Projekta GATE mērķis ir uzlabot pamatizglītības skolotāju un mentoru prasmes, lai palīdzētu talantīgiem skolēniem (vecumā no 8 līdz 11 gadiem) pilnībā attīstīt savu potenciālu. Lai sasniegtu šo plašo mērķi, projekts paredz šādu 4 specifisku mērķu sasniegšanu:

  • Izstrādāt inovatīvu mācību metodiku GATE skolēniem;
  • Nodrošināt apmācības programmu pamatizglītības skolotājiem;
  • Paaugstināt “apdāvināto neveiksminieku” akadēmisko sniegumu STEM priekšmetos;
  • Paplašināt skolu darbinieku, valsts iestāžu un izglītības ekspertu izpratni par GATE skolēniem.
Skip to content