Skip to content

Projekta sanāksmes

2. un 3. martā GATE projekta partneri tikās Kauņā, Lietuvā, Vytautas Magnus University apdāvināto skolēnu centrā.

Tikšanās laikā partneri apmainījās ar savām zināšanām, pieredzi un sagaidāmo rezultātu par projekta tēmu, pārskatīja termiņu kalendāru un vienojās par turpmākajām aktivitātēm.

Tikšanās vieta: Kauņa, Lietuva

Vadošā organizācija: Vytautas Magnus University

Periods: 2-3.03.2022

Šīs sanāksmes galvenais mērķis būs precizēt darba plānu turpmākajam projekta periodam, pārskatīt sasniegto, apskatīt pilotēšanas sākumu, analizēt saņemtās atsauksmes, kā arī dalīties ar visiem partneriem par projekta izplatīšanas, novērtēšanas un ietekmes pasākumu statusu.

Tikšanās vieta: Rishon LeZion , Izraēla

Vadošā organizācija: Ron Vardi Center

Periods: 07.2022

Šī starptautiskā tikšanās tiks vērsta uz pārrunām par rezultātu izmantošanu, kā arī vienošanos par gala novērtējumu, ilgtspējību un turpmākajām idejām sadarbības aktivitāšu turpināšanai. Tāpat liela uzmanība tiks pievērsta nobeiguma ziņojumam, kas jāiesniedz pēc projekta beigām.

Tikšanās vieta: Rīga, Latvija

Vadošā organizācija: Informācijas Sistēmu Menedžmenta augstskola

Periods: 11.2023

Skip to content