Skip to content

Projekta sanāksmes

  1. un 3. martā GATE projekta partneri tikās Kauņā, Lietuvā, Vītauta Dižā universitātes talantīgo skolēnu centrā.

Tikšanās vieta: Kauņa, Lietuva
Vadošā organizācija: Vytauta Dižā universitāte
Periods: 2-3.03.2022.

Šīs tikšanās mērķis ir iepazīt un labāk izprast katras iesaistītās iestādes vajadzības un izaicinājumus, un noskaidrot, kādas tendences valda apdāvināto bērnu izglītošanā. Šīs tikšanās laikā tika detalizēti prezentēts GATE projekts, detalizēti pārrunāti tā mērķi, sagaidāmie rezultāti un aktivitāšu plāns, kā arī partneri dalījās savās zināšanās, pieredzē un cerībās saistībā ar projekta tēmu.

Viena no tikšanās dienām tika veltīta projekta būtisko terminu noskaidrošanai un kopīgai izlemšanai par to, ko projektā saucam par “apdāvinātu bērnu”. Galvenās mērķa grupas ir apdāvinātie bērni un viņu skolotāji un neformālās izglītības nodrošinātāji, mentori, īstenotāji, tāpēc tikšanās laikā tika pievērsta uzmanība arī mērķa grupu īstermiņa un ilgtermiņa ietekmes analīzei, izmantojot rīku Impact+ (IMPACT+). Mēs plānojam katrā sanāksmē pārskatīt virzību uz kvalitatīvajiem un kvantitatīviem ietekmes rādītājiem. Šīs tikšanās laikā tika pārrunāta arī Izplatīšanas stratēģija, tika prezentēta projekta mājaslapa un sociālie tīkli, kā arī pārrunāta paredzamā procesa un rezultātu novērtēšana projekta laikā. Tikšanās bija ļoti produktīva. Labs sākums, puse no darba bija paveikta, tāpēc visi atgriezāmies motivēti un sākām ar pirmā nodevuma izveidi.

gada 4. un 5. janvārī tika organizēta otrā starptautiskā GATE projekta partneru tikšanās. 

Tikšanās vieta: Vieta: Rišon Lecijona, Izraēla
Vadošā organizācija: Rona Vardi centrs
Periods: 4-5.01.2023

Partneri apsprieda projekta statusu, 1.nodevuma – metodiskā materiāla – pabeigšanu, kas ir teorētiskais pamats skolotājiem, lai atpazītu apdāvinātus skolēnus, kā arī izprast viņu izglītību, uzzināt vairāk par prasmēm, kas nepieciešamas, lai būtu apdāvināts bērnu skolotājs, un vienojās veikt sagatavoto daļu pārskatīšanu, kas tiks izmantota materiāla precizēšanai, kas pēc tam tiks tulkots partneru nacionālajās valodās – lietuviešu, latviešu un ebreju valodā. Galveno recenziju sniegs prof. Yehuda Hamovitz, kurš ir pieredzējis skolotāju treneris, kad mēs runājam par apdāvinātu skolēnu izglītību.

Partneri pārrunāja arī otrā nodevuma – GATE apmācības programmas – izstrādi, kas tiek veidota, izmantojot pieredzi un soļus, kas iegūti 1. apmācību pasākumā un 2. apmācību pasākumā, kas tiks organizēts 2023. gada martā. Partneri dalījās idejās un vienojās par darba plānu programmas izstrādei.

Mēs arī pievērsāmies tādām tēmām kā izplatīšana,novērtēšana, ietekme uz mērķa grupām.

Tikšanās bija noderīga projekta partnerības attīstībai un lēmumu pieņemšanas procesam, kas ir svarīgi turpmākai projekta uzdevumu īstenošanai.

Tikšanās laikā partnerībai bija unikāla iespēja apmeklēt Izraēlas parlamentu un diskutēt ar parlamenta deputātiem par apdāvinātu bērnu izglītību Izraēlā, tā stratēģisko nozīmi, kā arī iepazīstināt biedrus ar GATE projektu un idejas, pie kurām strādājam, kā arī rezultātus sasniegt visus kopā, mācoties no Izraēlas
pieredzes. Vēl viena unikāla pieredze bija apmeklēt Karari Realic ģimnāziju, kur viņiem ir apdāvināto bērnu klases. Pāris stundas tika pārrunāts ar apdāvināto bērnu skolotājiem un apdāvinātiem 7-8 klašu skolēniem. Laiks Izraēlā pagāja ļoti produktīvi: satikās inteliģenti cilvēki, kuri dalījās savās atziņās, pieredzē, pilnveidojās zināšanās apdāvinātu bērnu mācībā, apsprieda GATE projektu, kas tika plaši prezentēts, sākot no Izraēlas parlamenta (Knesets), Rishon LeZion pašvaldības, Reali ģimnāzijas un ideju paplašināšana partneru tikšanās laikā Rona Vardi apdāvināto bērnu centrā.

Šī starptautiskā tikšanās tiks vērsta uz pārrunām par rezultātu izmantošanu, kā arī vienošanos par gala novērtējumu, ilgtspējību un turpmākajām idejām sadarbības aktivitāšu turpināšanai. Tāpat liela uzmanība tiks pievērsta nobeiguma ziņojumam, kas jāiesniedz pēc projekta beigām.

Tikšanās vieta: Rīga, Latvija
Vadošā organizācija: Informācijas Sistēmu Menedžmenta augstskola
Periods: 11.2023

Skip to content