Skip to content

APMĀCĪBAS

Mācību inovācijas galvenie elementi bija pamatizglītības skolotāju apmācības nodrošināšana, pamatojoties uz holistisku pieeju, kurā tiks ņemtas vērā gan apdāvinātu, gan talantīgu skolēnu kognitīvās un sociāli emocionālās vajadzības; uzmanība apmācībās tiek veltīta skolotāju un apdāvinātu un talantīgu skolēnu specifiskajām vajadzībām divās nošķirtās vidēs, t.i., sākumskolā un apdāvināto skolēnu izglītības centros.

Diskusiju laikā dalībnieki runāja par situācijām, kāpareizi izturēties pret apdāvinātiem bērniem un ko no viņiem varam sagaidīt.

Praktikanti ieguva daudz teorētisko zināšanu no 4 ļoti pieredzējušiem pasniedzējiem no Izraēlas, un praktiskās aktivitātes tika īstenotas individuāli un grupās.

Pēdējās dienas laikā dalībniekiem bija jāsagatavo mājas darbs (nodarbības plāns un jāsagatavo 1 nodarbība, ko nodrošināt apdāvinātiem bērniem, un katrs dalībnieks simulēja nodarbību ar apmācību dalībniekiem un saņēma treneru (Izraēlas treneru komanda) atsauksmes un vērtējumu).

Katras dienas beigās, tika veikta refleksija: pārdomu laikā dalībnieki pārrunāja apmācībās apgūto.

Vadošā organizācija: Vytautas Magnus universitāte

Norises vieta: Kauņa, Lietuva

Periods: 2022. gada 17.–21. oktobris

Dalībnieki veica praktiskos uzdevumus, kas tiek doti apdāvinātiem bērniem, lai noteiktu viņu apdāvinātības līmeni, pamatojoties uz viņu snieguma kvalitāti ierobežotā laikā.

Vēlāk bija praktisks uzdevums: iesaistot psihologu un klientu, psihologs prezentē attēlus, kuros redzami apavi un galvassegas, pēc tam, kad klients ir izvēlējies vienu karti ar vēlamajiem apaviem un otru ar galvassegu, viņam jāpaskaidro, kāpēc viņš to izvēlējās, un psihologam ir jāuzdod jautājumi ar atvērtiem jautājumiem, lai pēc iespējas vairāk uzzinātu par klienta psiholoģisko un emocionālo stāvokli.

Pēc pusdienu pārtraukuma lektore uzstājās un aicināja visus pārrunāt par apdāvinātiem bērniem ar netipisku uzvedību. Diskusijas laikā runājām par situācijām, kā pareizi izturēties pret apdāvinātiem bērniem un ko no viņiem varam sagaidīt. Noslēgumā tika teikts, ka ne visām problēmām ir risinājumi.

Pirmās apmācību dienas noslēgumā tika veikta refleksija: refleksijas laikā dalībnieki pārrunāja apmācībās apgūto.

Otrās dienas sanāksmē lektors sniedza informāciju par atbilstoša skolotāja napieciešamo pamatu apdāvināto bērnu apmācībai un to, kādas ir galvenās skolotāja izglītības īpašības, kādi ir modeļi, kas nosaka efektīvu skolotāju.

Vēlāk lektoru darba vietu pārņēma projekta dalībnieki: katram dalībniekam bija jāprezentē viens no lektora slaidiem un saviem vārdiem jāpaskaidro, kā viņš saprot šo apgalvojumu. Pēc pusdienu pārtraukuma visi dalībnieki pārrunāja, kādām jābūt skolotāja profesionālajām un didaktiskajām spējām. Tuvojoties tikšanās beigām, projekta dalībnieki tika iepazīstināti ar to, kādai jābūt apdāvinātās klases izpratnei un pielietojumam.

Un visbeidzot apmācību dienas noslēgumā bija pārdomas: pārdomu laikā dalībnieki pārrunāja otrajā apmācību dienā apgūto.

Trešās dienas tikšanās sākās ar iepazīšanos ar jauno apmācību projekta lektoru. Lektors Dr.Ofers Kerens pirmajā lekcijā iepazīstināja ar mācību metodēm un stratēģijām apdāvinātu skolēnu skolotājiem. Viņš minēja, ka ir ļoti svarīgi izvēlēties pareizas stratēģijas, jo tas būtiski veicina vides veidošanu. Dr. Ofers Kerens izklāstīja secinājumu: visu laiku jāatceras, ka nav apdāvināta mācīšanas bez mācību programmas pielāgošanas. Vēlāk lekciju papildināja divi jauni pasniedzēji: Shiri Lev-Ari & Tali Lacks-Zur. Viņi praktiski demonstrēja vienu no metodēm, ko sauc par finierzāģa metodi. Visiem projekta dalībniekiem tika izdalīta šokolāde un kartītes ar vārdiem.

Dalībniekiem bija jāizdomā jautājumi par šokolādi, bet jautājumā bija jāpiemin vārds, kas bija ierakstīts kartītē. Pēc visu jautājumu uzrakstīšanas tie tika sadalīti vairākās dažādās tēmās. Vēlāk lektori dalīja dalībniekus tik grupās, cik bija dažādas tēmas. Grupā bija jābūt tik daudz cilvēku, cik grupu. Katra grupa meklēja informāciju par sev piešķirto tēmu.

Un vēlāk grupas dalībniekiem bija jānodod informācija pārējiem grupas dalībniekiem, dodoties uz citām grupām. Pārējais laiks tika veltīts nodarbību plānošanai un dienas pārdomām.

Ceturtā apmācību diena tika veltīta projekta dalībnieku atgriezeniskās saites prezentācijām. Bija plānots, ka katram skolotājam, izmantojot iepriekšējās dienās iegūtās zināšanas, bija jāsagatavo nodarbību plāns apdāvinātai klasei vai klasei, kurā apdāvinātie skolēni mācās. Katrs dalībnieks saņēma atsauksmes, lektoru ieteikumus, kā arī tika atbildēts uz visiem skolotāja jautājumiem. Dienas noslēgumā tika veikta refleksija, kuras laikā tika pārrunāts, cik labi dalībnieki sagatavojušies, izmantojot iepriekšējās dienās iegūtās zināšanas.

Piektdienas tikšanās sākās ar lektora iepazīšanos ar holistiski kognitīvo pieeju apdāvinātu bērnu mācīšanai un sociāli emocionālo pieeju apdāvinātu bērnu mācīšanai. Īsajā pārtraukumā projekta dalībnieki iepazinās ar apdāvinātā izglītības centra telpām. Vēlāk visi projekta dalībnieki pārrunāja, kādai jābūt atbilstošai mācību satura struktūrai apdāvinātiem bērniem. Apmācību noslēgumā bija pārdomas, kuru laikā projekta dalībnieki dalījās iespaidos par visu nedēļu.

GATE Erasmus+ projekta apmācības 2. kārta sākās 2023. gada 12. martā Rishon LeZion, Izraēlā. Komandas no Lietuvas, Latvijas, Bulgārijas trenēja Izraēlas komanda un aizvadīja ļoti produktīvu treniņu nedēļu.

Partneri apmeklēja Rishon LeZion pašvaldību un tikās ar galvenajām personām, kuras ir atbildīgas par izglītību, pēc tam partneri turpināja vizīti Igal Alon vidusskolā, kur tika apspriesti izaicinājumi un iespējas mācīt apdāvinātus skolēnus. Bija lieliski dzirdēt atziņas no skolotājiem, kuri izglīto apdāvinātus skolēnus, kā arī sarunāties ar bērniem.

Galvenā uzmanība šajās apmācībās bija apmācīt mentorus un skolotājus, kuriem jau ir pieredze apdāvinātā izglītībā vai kuri apmeklēja C1 apmācību.

Partnerībā bija daudz teorētisku un praktisku nodarbību, skolu, apdāvināto izglītības centra apmeklējumi, diskusijas par apdāvināto izglītību, kā arī tika iesaistītas PEAR darba ēnošanas aktivitātēs apdāvināto centrā. Pēc katras treniņu dienas partneriem bija dienas pārdomas. Apmācības noslēgumā tika veikta izvērtēšana un ar visiem kopā pārrunāti rezultāti.

Dalībnieku zināšanas, kas iegūtas apmācībās Izraēlā, tika dalītas arī ar partnervalstu skolotājiem semināros, kuros piedalījās asociētie partneri-skolu skolotāji).

Dažas domas un idejas par apdāvinātu bērnu izglītību:

“Skolotājs ir svarīgs nevis zināšanu dēļ, bet viņiem ir nepieciešams, lai mēs redzētu un saprastu, kā mācību process var būt iesaistošs un interesants” – loma viņus iedrošināt, motivēt meklēt dziļākas zināšanas, mācīt atrast informāciju (pareizi formulēt jautājumus lai to iegūtu).

“Kad cilvēks strādā/mācās komandā, viņam/viņai ir jābūt atbildīgam pret katru dalībnieku, arī pret sevi”.

“Apdāvinātie skolēni tiek atzīti par apdāvinātiem nevis viņu izcilo mācību rezultātu dēļ, bet gan dēļ viņu vēlmes mācīties, meklēt zināšanas, atbildes un vēl vairāk: unikālas pieejas mācībām”.

Partneri, kuri piedalījās apmācībās Izraēlā (eMundus, VDU, ISMA, ZinevArt), organizēja seminārus savās valstīs un dalījās zināšanās, pieredzē un instrumentos ar skolotājiem, kuri ir iesaistīti projektā no asociētajām partneru iestādēm. Rezultāti, darba kārtība un apraksti
ir sniegti šeit: Semināri                                                  

Norises vieta: Rishon LeZion, Izraēla

Vadošā organizācija: Rona Vardi centrs

Periods: 2023. gada 12.–16. marts

Radošuma attīstība un sociālās emocionālās mācīšanās tēmas tika skartas, apspriestas un piedzīvotas GATE Erasmus+ projekta apmācību laikā. Dienu sākām ar ekskursiju Rona Vardi centrā un Švarca-Reismana centrā, kas bija pilns ar rosinošām idejām, STEAM
fokusa punktiem, laboratorijām un konferenču zāli, kur mums bija iespēja ieskatīties fizikas stundā. Pēc vēlajām brokastīm mums bija skolotāju panelis par apdāvināta skolēna tēlu 21. gadsimta 2. ceturksnī (t.i., 2025.–2050. gads), vienlaikus veidojot 2. ceturkšņa skolotāju, kurš māca progresīvus un talantīgus skolēnus.

Ko tu jautāsi darba intervijā?

Vai ir labi vai nav “lauzt rāmjus”?

Kādas G.T. prasmes ir nepieciešamas?

Vai var uzticēties “rentgenam” vai arī jādod uzdevums, lai veiktu un redzētu rezultātu?

Kāpēc personīgās iesaistīšanās līmenim ir liela nozīme?

Vai pārmaiņas sāp?

Kas veido bērnu par apdāvinātu?

Kas ir droša vide jums?

Un tika apspriesti daudzi citi jautājumi. Pēc pusdienām mums bija radošā sesija. Tas bija lieliski! Katra spēle ir saziņa starp cilvēkiem, kuri mūs daudz apmāca. Mācību diena noslēdzās ar SEL analīzi un tā nozīmi apdāvinātam bērnam, vecākiem, skolotājiem. Pēc visām sesijām mums bija lieliskas pārdomas.

3. treniņu diena bija aktīva un praktiski iesaistoša kustībās.

Rīts bija sācies ar apdāvinātības stereotipu apskatu un analīzi. Šim nolūkam mēs izskatījām dažādas atlasītas filmas, piemēram, “Mona Liza smaids”, “Apdāvināts”, “Labais Vils Hantings”, “Bilijs Eliots”, “Kvantu fizika” utt.

Pēc tam turpinājām improvizāciju kustību vingrinājumos, kas bija saistīti ar labklājību dabaszinātņu mācīšanā un vēl vairāk… ar pašu zinātni. Tas bija patiešām pārsteidzoši!

Sesiju starplaikos mums bija lieliska iespēja apmeklēt notiekošās nodarbības, kurās mēs runājām ar apdāvinātiem skolēniem.

Pēcpusdienas nodarbība bija par apdāvinātā skolēna funkcionālā, uzvedības un emocionālā stāvokļa izvērtēšanu, sevis analīzi.

4. apmācību diena bija sākusies ar Robinsonu Krūzo 21. gadsimtā, un darbība bija saistīta ar skolotāju kā uz mainīgajiem un nenoteiktību balstītu mācību materiālu izstrādātāju.

Mūsu lektori Nava Ogen un Širi Lev-Ari vadīja un pārskatīja, kā mēs risinām izaicinājumus. Galu galā “Robinsons Krūzo” darbojās, pētot dažādas nodarbības un runājot ar 5. klases skolēniem un skolotājiem par viņu projektiem un to izstrādes procesu, motivējošiem punktiem, izaicinājumiem, idejām, ko viņi piedāvā to risināšanai.

Pēcpusdienas sesijā mums bija vieslekcija un Izglītības ministrijas loceklis A. Sadovska kungs, kurš dalījās zināšanās un pieredzē par ļoti aktuālu tēmu “Atbrīvojoša mācīšana – prasīga mācīšana apdāvinātā
vidē”. Mēs kopā pārrunājām un vienojāmies, ka “Izglītība ir liela deja”, gan skolotājam, gan skolēnam jāmācās un jāpilnveido soļi, ja vēlas labi, sinhroni un jauki dejot pārī. Viņiem ir jāsadarbojas daudzos posmos. Mums bija Rishon LeZion pašvaldības izglītības nodaļas vadītāja Etija Adaras kundze, kura pievienojās mūsu diskusijai un uzsvēra, ka uzlabojumus izglītībā var panākt, ja ir uzticēšanās starp skolotāju un principu vai programmas koordinatoru un ja skolotājai ir autonomija savā darbā un var brīvi realizēt idejas kopā ar skolēniem, izglītojot viņus.

GATE apmācību nedēļa noslēdzās, laiks pagāja ļoti produktīvi un mēs to izbaudījām. Mēs bijām pilnībā iesaistīti motivējošās aktivitātēs un pilnveidojām savas zināšanas. 5. diena tika veltīta tādām tēmām kā:

“Domāšanas cepures” par apdāvinātu skolēnu mācīšanas izaicinājumiem lekciju lasīja Yaara Benitzhak.

Īrisa Izenberga skaidroja par “Pisg’a” centru kā izglītības izcilības audzināšanas centru un tā būtību. Adi Ritter māca “makers” un mākslu apdāvinātā vidē. Pēc pusdienām dalībniekiem bija Skolotāju panelis – no klasiskā skolotāja kļūstot par apdāvinātu. Sesiju vadīja Ron Vardo skolotāji un viesskolotāji Michal Mor, Gifted Wing Ay Izglītības ministrija. Iegūtā pieredze paliks mūsu prātos, ķermenī un tiks dalīta ar citiem, lai izaugtu plašāka skolotāju kopiena, kas spēs izaudzināt plašāku izglītotu un apdāvinātu skolēnu kopienu.

Projekta komanda augstu vērtē Rona Vardi lektorus un viesskolotājus, kuri dalījās ar mums savā pieredzē organizētajā apmācības nedēļā.

Komandas profesionalitāte un spēja motivēt skolotājus būtiski paaugstinās skolotāju produktivitāti un izglītības jomu darbā ar apdāvinātiem bērniem.

Novēlam iedvesmu un motivāciju turpmākajām aktivitātēm!

Skip to content