Skip to content

Šio rezultato (R1) tikslas – sukaupti naujų žinių (metodinės medžiagos) apie inovatyvius mokymo metodus ir svarbiausius veiksnius, į kuriuos turėtų atsižvelgti mokytojai, dirbantys su gabiais ir talentingais mokiniais. Jame daugiausia dėmesio skiriama tiek kognityviniams, tiek psichologiniams gabių ir talentingų mokinių poreikiams, derinant gamtos, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos (STEAM, angl. science, technology, engineering, arts, maths) mokslus su socialiniu emociniu ugdymu (SEU). Rezultatai pateikiami elektroninėje knygoje

Uždaviniai:

1. Sukurti ir platinti naujoviškas metodikas, išteklius, instrukcijas ir medžiagą mokytojams – tai padės ugdyti mokinių kritinio mąstymo ir savarankiško mokymosi įgūdžius.

2. Skatinti tolesnius mokslinius tyrimus, susijusius su veiksminga ir efektyvia darbo su gabiais ir talentingais mokiniais praktika.

Visas parengtas turinys yra įtrauktas į elektroninę knygą, kurią sudaro išsami literatūros apžvalga iš įvairių šaltinių (pvz., recenzuojamų straipsnių, knygų, interneto šaltinių ir t. t.). Knygos bendras tikslas yra padėti rasti veiksmingus būdus, leidžiančius gabiems ir talentingiems vaikams pilnai atskleisti savo potencialą.

Buvo analizuojami įvairūs metodai, atsižvelgiant į jų naujausius taikymo būdus ir teoriją, veiksmingumą bei poveikį vaikams, taip pat nagrinėjama, kaip šiuos metodus galima kuo geriau pritaikyti mokyklose ir gabių ir talentingų mokinių ugdymo centruose.

Buvo renkamas mokyklų ir centrų grįžtamasis ryšys, kad geriau suprastume poreikius ir atsižvelgtume į juos kurdami metodiką.

Skip to content