Skip to content

Projekto Susitikimai

2022 kovo 2-3d. „GATE“ projekto partneriai susitiko Kaune, Vytauto Didžiojo universiteto gabių vaikų ugdymo centre.

Vieta: Kaunas, Lietuva
Susitikimą organizuojančios institucijos: Vytauto Didžiojo universitetas ir VšĮ „eMundus“
Data: 2022 03 02-03

Šio susitikimo tikslas susipažinti ir geriau suprasti kiekvienos dalyvaujančios institucijos poreikius, iššūkius, sužinoti kokios tendencijos vyrauja ugdant gabius vaikus. Šio susitikimo metu detaliai buvo pristatytas „GATE“ projektas, detaliai išnagrinėti jo tikslai, planuojami rezultatai ir aptartas veiklų planas, partneriai taip pat dalijosi savo žiniomis, patirtimi ir lūkesčiais, susijusiais su projekto tema.

Viena iš susitikimo dienų buvo skirta išsigryninti projektui aktualius terminus ir bendrai nuspręsti ką projekte vadiname „gabiu vaiku“. Gabūs vaikai ir jų mokytojai bei neformalaus švietimo ugdymo programų teikėjai, mentoriai, įgyvendintojai yra pagrindinės tikslinės grupės, todėl susitikimo metu taip pat daug dėmesio buvo skirta tikslinių grupių trumpalaikio bei ilgalaikio poveikio numatymo analizei, tikslui pasiekti naudojome įrankį Poveikis+ (IMPACT+).

Kiekvieno susitikimo metu numatome peržiūrėti kaip sekasi siekti poveikio kokybinių ir kiekybinių rodiklių. Šio susitikimo metu buvo aptarti ir Sklaidos strategijos klausimai, pristatyta projekto svetainė ir socialinis tinklas, bei aptartas numatomas proceso ir rezultatų vertinimas projekto eigoje. Susitikimas praėjo labai produktyviai. Gera pradžia, pusę darbo, tad visi su motyvacija grįžę startavome su pirmo rezultato kūrimu.

Vieta: Rishon LeZion, Izraelis
Vadovaujanti organizacija: Ron Vardi centras
Data: 2023 01

Partneriai aptarė projekto būseną, daugiausia dėmesio skirdami metodinės medžiagos parengimui. Ši medžiaga yra teorinis pagrindas mokytojams, padedantis atpažinti gabius mokinius ir geriau suprasti jų ugdymą. Metodinė medžiaga padės mokytojams įgyti įgūdžių, reikalingų gabiems vaikams ugdyti. Partneriai sutarė apžvelgti parengtus skyrius, kad medžiaga būtų patobulinta, po to ji bus išversta į partnerių kalbas – lietuvių, latvių ir hebrajų. Pagrindinę apžvalgą atliks prof. Yehuda Hamovitz – daug patirties sukaupęs gabių mokinių mokytojų rengėjas.

Partneriai taip pat aptarė GATE mokymo programą. Programa bus įgyvendinama remiantis pirmojo ir antrojo mokymų metu įgytomis patirtimis. Antrieji mokymai bus surengti 2023 m. kovo mėn. Partneriai dalijosi idėjomis ir susitarė dėl programos vystymo darbo plano.

Taip pat nagrinėjome tokias temas kaip informacijos platinimas, vertinimas, poveikis tikslinėms grupėms.

Susitikimas buvo naudingas plėtojant partnerystę ir priimant sprendimus, svarbius tolesniam projekto užduočių įgyvendinimui.

Šio susitikimo metu partneriai pasinaudojo unikalia galimybe apsilankyti Izraelio parlamente ir padiskutuoti su parlamento nariais apie gabių vaikų ugdymą Izraelyje, jo strateginę svarbą, taip pat pristatyti parlamento nariams GATE projektą ir idėjas, bei rezultatus, kurių sieksime visi kartu, mokydamiesi iš Izraelio patirties. Taip pat partneriai aplankė Karari Realic gimnazijos gabių mokinių klases ir porą valandų diskutavo su gabių vaikų mokytojais bei 7–8 klasių mokiniais.

Izraelyje partneriai laiką praleido produktyviai – susitiko protingi žmonės, kurie dalijosi savo įžvalgomis, patirtimi, žiniomis apie gabių vaikų mokymą, aptarė GATE projektą Izraelio parlamente (Knesete), Rišon le Cijono Reali gimnazijoje ir Ron Vardi gabių vaikų ugdymo centre.

Šiame tarptautiniame susitikime daugiausia dėmesio bus skiriama rezultatų panaudojimo aptarimui, taip pat susitarimui dėl galutinio vertinimo, tvarumo ir tolesnių idėjų, kaip tęsti bendradarbiavimą ir bendras veiklas. Daug dėmesio taip pat bus skiriama galutinei ataskaitai, kuri turės būti pateikta projektui pasibaigus.

Vieta: Ryga, Latvija
Susitikimą organizuojanti institucija: ISMA taikomųjų mokslų universitetas
Data: 2024 03

Skip to content