Skip to content

Projekto Partneriai

VšĮ „eMundus“ įsteigta 2009 m., siekiant efektyvinti su ugdymo veikla ir švietimo sistemos gerinimu susijusių tyrimų ir mokymų veiklą švietimo srityje bei informacinių technologijų naudojimą bei pritaikymą įvairiose srityse. Nuo 2012 m. pradžios institucijos vizija buvo papildyta labai svarbiu visuomenės vystymuisi aspektu – kultūros ir sveikos gyvensenos skatinimu, taip pat žaliosios veiklos ir socialinės atsakomybės plėtojimu bei puoselėjimu. „eMundus” misija – aktyviai skatinti žinių visuomenės vystymąsi, kuriant ir plėtojant paslaugas, susijusias su inovacijomis, IKT ir kultūriniais aspektais, sveika gyvensena, praktiniu jų pritaikymu švietime bei visuomeninėje veikloje, siekiant užtikrinti kokybišką bendradarbiavimą ir vieningumą tarp skirtingų kartų ir įvairių visuomenės grupių.

Šalis: Lietuva

Interneto svetainė: https://www.emundus.lt/

El. paštas: info@emundus.eu

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU), įkurtas 1922 m. (atkurtas 1989 m.), yra valstybinė institucija, įgyvendinanti Harvardo studijų modeliu paremtą laisvųjų menų studijų politiką ir aktualią mokslinę veiklą, kuria siekiama prisidėti prie visuomenės bei pasaulio bendruomenės gerovės. Šiuo metu vykdomos studijos ir moksliniai tyrimai apima humanitarinių, socialinių, fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų sritis. Be 46 bakalauro ir magistro nuolatinių laipsnį suteikiančių studijų programų anglų kalba, VDU iš viso vykdo 224 laipsnį suteikiančias studijų programas, taip pat vientisąsias teisės bei podiplomines studijas, kuriose studijuoja 9739 studentai. Universitetas vykdo doktorantūros studijas 23-ose mokslo kryptyse, apimančiose gamtos, technologijos, žemės ūkio, socialinių ir humanitarinių mokslų sritis, kuriose studijuoja 320 doktorantų.

Šalis: Lietuva

Interneto svetainė: https://www.vdu.lt/en/

El. paštas: dileta.tindziuliene@vdu.lt

ISMA universitetas buvo įkurtas 1994 m. vasarį Rygoje, Latvijoje. Universiteto administracija orientuojasi į inovacijų plėtrą ir dėmesys inovacinei plėtrai universitetui išlieka strateginis. ISMA universitetas yra viena iš pirmaujančių ir dinamiškai besivystančių Latvijos aukštųjų mokyklų. ISMA ugdymo ciklas apima ikimokyklinį bei vidurinį ugdymą, taip pat bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros studijas. Visos studijų programos yra akredituotos Latvijos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos: (i) informacinės technologijos, (ii) ekonomika, (iii) vadyba ir administravimas, (iv) nekilnojamojo turto vadyba, (v) turizmo, viešbučių ir restoranų verslas. Šiuo metu ISMA turi didelę katedrų struktūrą, kuri rūpinasi studijų proceso organizavimu, studentų įdarbinimu, patirties ir įgūdžių gilinimu, taip pat sporto, poilsio ir pramogų veiklų organizavimu universitete.

Šalis: Latvija

Interneto svetainė: www.isma.lv

El. paštas: diana.zmicerevska@isma.lv

Zinev Art Technologies Ltd. – tai įmonė, kurianti, įgyvendinanti ir valdanti europinius projektus bei teikianti konsultacijas kultūros, meno, internetinės veiklos ir švietimo, profesinio mokymo, e. mokymosi ir mokyklinio ugdymo plėtros bei regioninės plėtros klausimais. ZAT komanda turi ilgametės patirties įgyvendinant sėkmingus ES projektus pagal LdV, eLearning ir Mokymosi visą gyvenimą programas. ZAT taip pat teikia mokyklų administracijoms, MVĮ, NVO ir vietos valdžios institucijoms ES projektų rengimo ir (arba) įgyvendinimo bei regioninės plėtros paslaugas ir mokymus.

Šalis: Bulgarija

Interneto svetainė: https://www.zatbg.org

El. paštas: zornitsastaneva@gmail.com

Ron Vardi gabių vaikų ugdymo centras yra viena didžiausių ir žinomiausių mokyklų Izraelyje. Jame mokosi daugiau nei 1000 puikiai besimokančių moksleivių, kuriuos Izrealio Švietimo ministerija atrinko kaip didžiausią mokymosi potencialą turinčius mokinius. Ugdymo ir tobulinimo veikla vyksta nuo trečios iki devintos klasės, kiekvieną dieną vis kitai klasei. Ryto valandomis puikiai besimokantys mokiniai mokosi pagal specialią programą mokykloje. Po pietų šie mokiniai kviečiami į aukščiausio mokslo lygio žinių gilinimo kursus.

Šalis: Izraelis

Interneto svetainė: www.roncenter.co.il

El. paštas: y.hamovitz@gmail.com

Skip to content