Skip to content

Mokymai

Inovatyvus mokymas yra susijęs su pradinio ugdymo mokytojų holistiniu mokymu. kai atsižvelgiama tiek į gabių ir talentingų mokinių kognityvinius, tiek į socialinius ir emocinius poreikius. Mokymuose taip pat daug dėmesio skiriama specifiniams mokytojų ir gabių mokinių poreikiams tenkinti dviejose skirtingose aplinkose: pradinėse mokyklose ir gabių vaikų ugdymo centruose.

Mokytojai įgijo daug teorinių žinių iš 4 labai patyrusių lektorių iš Izraelio, o praktinė veikla buvo vykdoma individualiai ir grupėse.

Diskusijų metu dalyviai kalbėjo apie specifines situacijas, kaip tinkamai elgtis su gabiais vaikais ir ko galime iš jų tikėtis.

Paskutinę dieną dalyviai turėjo atlikti namų darbus (suplanuoti pamoką ir parengti 1 pamoką gabiems vaikams, kurią kiekvienas dalyvis imitavo su mokymų dalyviais ir gavo grįžtamąjį ryšį bei vertinimą iš mokymų vadovų (Izraelio mokytojų komandos)).

Kiekvienos dienos pabaigoje dalyviai aptarė ko išmoko.

Vadovaujanti organizacija: Vytauto Didžiojo universitetas

Vieta: Kaunas, Lietuva

Laikotarpis: 2022 m. spalio 17–21 d.

Dalyviai atliko praktines užduotis, kurios yra skirtos vaikų gabumų lygiui nustatyti.

Vėliau buvo atliekama praktinė užduotis su psichologu ir dalyviu – psichologas parodė paveikslėlius, vaizduojančius batus ir galvos apdangalus, dalyviui pasirinkus vieną kortelę su batais, o kitą su galvos apdangalu, jis turėjo paaiškinti, kodėl pasirinko būtent tą kortelę, o psichologas turėjo užduoti atvirus klausimus, siekiant kuo daugiau sužinoti apie dalyvio psichologinę ir emocinę būseną.

Po pietų pertraukos kalbėjo lektorius ir paragino visus diskutuoti apie gabių vaikų netipinį elgesį. Diskusijų metu dalyviai kalbėjo apie specifines situacijas, kaip tinkamai elgtis su gabiais vaikais ir ko galima iš jų tikėtis. Apibendrinant, buvo pasakyta, kad ne visas problemas galima išspręsti. Dienos pabaigoje dalyviai aptarė ko išmoko.

Antrojo susitikimo metu lektorė kalbėjo apie gabių vaikų mokytojo savybes, kompetencijas bei dalinosi informacija kaip identifikuoti gerą mokytoją.

Vėliau lektorius savo darbo vietą užleido projekto dalyviams – kiekvienas dalyvis turėjo pristatyti vieną iš lektoriaus skaidrių ir savais žodžiais paaiškinti, kaip supranta teiginį. Po pietų pertraukos visi dalyviai aptarė kokiais profesiniais ir didaktiniais gebėjimais turėtų pasižymėti mokytojas. Susitikimo pabaigoje projekto dalyviai buvo supažindinti su klase skirta tik gabiems mokiniams.


Trečiosios dienos susitikimas prasidėjo pažintimi su lektoriais. Pirmoje paskaitoje lektorius Dr. Ofer Keren pristatė mokymo metodus ir strategijas gabių mokinių mokytojams. Jis minėjo, kad labai svarbu pasirinkti tinkamas strategijas, nes jos labai prisideda prie ugdymo aplinkos kūrimo. Dr. Ofer Keren padarė išvadą – visada turime prisiminti, kad gabių vaikų mokymas neįmanomas be tam pritaikytos mokymo programos.

Vėliau paskaitą pratęsė du nauji lektoriai – Shiri Lev-Ari ir Tali Lacks-Zur. Jie pademonstravo dėlionės metodą. Visiems projekto dalyviams buvo išdalintas šokoladas ir kortelės su žodžiais – dalyviai turėjo užduoti klausimus apie šokoladą, tačiau klausime turėjo paminėti žodį, kurį gavo kartu su kortele. Klausimai buvo suskirstyti į kelias skirtingas temas. Vėliau lektoriai dalyvius suskirstė į tiek grupių, kiek buvo skirtingų temų. Grupėje turėjo būti tiek žmonių, kiek buvo grupių. Kiekviena grupė ieškojo informacijos jiems priskirta tema, o vėliau grupės nariai turėjo perduoti informaciją kitos grupės nariams. Likęs laikas buvo skirtas pamokų planavimui ir dienos refleksijai.

Ketvirtoji mokymų diena buvo skirta projekto dalyvių grįžtamajam ryšiui. Buvo numatyta, kad kiekvienas mokytojas, naudodamasis jau įgyta patirtimi, turės parengti pamokos planą gabių mokinių klasei. Kiekvienas dalyvis gavo grįžtamąjį ryšį, lektorių siūlymus, taip pat buvo atsakyta į visus mokytojų klausimus. Dienos pabaigoje buvo aptarta, kaip gerai dalyviai atliko darbą.

Penktadienio susitikime lektoriai dalyvius supažindino su holistiniu ir kognityviniu bei socialiniu ir emociniu gabių mokinių mokymo būdais. Per trumpą pertraukėlę projekto dalyviai aplankė gabių vaikų ugdymo centro patalpas, vėliau visi projekto dalyviai aptarė mokymo programos gabiems mokiniams ugdyti struktūra, o mokymų pabaigoje dalyviai dalijosi visos savaitės įspūdžiais.

2023 m. kovo 12 d. Rišon le Cijone (Izraelis) prasidėjo „Erasmus+“ projekto GATE antrojo etapo mokymai. Lietuvos, Latvijos ir Bulgarijos komandos buvo apmokytos Izraelio komandos specialistų ir praleido labai produktyvią mokymų savaitę.

Partneriai lankėsi Rišon le Cijono savivaldybėje ir susitiko su meru, vicemeru ir už švietimą atsakingais darbuotojais, po to partneriai toliau lankėsi Igal Alon vidurinėje mokykloje, kur buvo aptarti gabių mokinių mokymo iššūkiai ir galimybės. Buvo malonu išgirsti mokytojų, ugdančių gabius mokinius, įžvalgas ir pabendrauti su vaikais.

Pagrindinis dėmesys šiuose mokymuose buvo skiriamas mokymų rengėjams ir mokytojams, kurie jau turi patirties ugdant gabius mokinius arba yra dalyvavę C1 mokymuose.

Partneriai dalyvavo daugybėje teorinių ir praktinių užsiėmimų, lankėsi mokyklose, stebėjo darbą gabių vaikų ugdymo centre ir diskutavo apie gabių vaikų ugdymą. Po kiekvienos mokymų dienos partneriai rengė dienos refleksijas. Mokymų pabaigoje buvo atliekami vertinimai ir aptariami rezultatai.

Dalyviai žiniomis, įgytomis per mokymus Izraelyje, taip pat dalijosi per seminarus su asocijuotų mokyklų mokytojais šalyse partnerėse.

Keletas minčių ir idėjų apie gabių vaikų ugdymą:

Mokytojai turi ne vien tik suteikti žinias, bet ir parodyti, kad mokymosi procesas gali būti įtraukiantis ir įdomus. Mokytojai turi skatinti mokinius ieškoti atsakymų į klausimus ir mokyti rasti informaciją (teisingai formuluoti klausimus, kad ją gautų).“

Kai žmogus dirba ir (arba) mokosi komandoje, jis turi būti atsakingas už kiekvieną jos narį, taip pat ir už save.“

Gabūs mokiniai pripažįstami gabiais ne dėl puikių akademinių rezultatų, bet dėl unikalaus požiūrio į mokymąsi, noro mokytis, ieškoti žinių, atsakymų.

Partneriai, dalyvavę mokymuose Izraelyje (eMundus, VDU, ISMA, ZinevArt), organizavo seminarus savo šalyse ir dalinosi žiniomis, patirtimi ir priemonėmis su asocijuotų partnerių mokytojais. Rezultatai, darbotvarkės ir aprašymai pateikiami čia: Dirbtuvės                                                                      

Vieta: Rišon le Cijonas, Izraelis

Vadovaujanti organizacija: Ron Vardi centras

Laikotarpis: 2023 m. kovo 12–16 d.

Šią dieną buvo aptartos kūrybiškumo ugdymo ir socialinio emocinio ugdymo temos. Dieną pradėjome ekskursija po įkvepiančius Ron Vardi ir Schwartz / Reisman centrus. Juose daug dėmesio skiriama STEAM dalykams, gausu laboratorijų. Nuėjome į konferencijų salę ir stebėjome fizikos pamoką. Po vėlyvųjų pusryčių vyko mokytojų diskusija apie gabių mokinių ir jų mokytojų įvaizdžius XXI a. II ketvirtyje (t. y. 2025–2050 m.).

Ko klausite darbo pokalbio metu?

Gerai ar blogai įtilpti į rėmus?

Kokių įgūdžių reikia gabių mokinių mokytojui?

Ar galėtumėte pasitikėti savo nuojauta, ar turėtumėte duoti atlikti užduotį ir pamatyti rezultatą?

Kodėl labai svarbus asmens įsitraukimas?

Ar pokyčiai kelia daug sunkumų?

Kas skatina gabų vaiką?

Kokia aplinka jums yra saugi?

Dienos pabaigoje dalyviai analizavo socialinį emocinį ugdymą ir jo svarbą gabiam vaikui, tėvams bei mokytojams.

3-ąją dieną dalyviai apžvelgė ir analizavo gabių žmonių stereotipus peržiūrėdami įvairius filmus pavyzdžiui: „Monos Lizos šypsena“, „Apdovanotoji“, „Gerasis Vilas Hantingas“, „Bilis Eliotas“, „Kvantinė fizika“ ir kt.

Po to dlyviai improvizavo atlikdami pratimus, kurie buvo tiesiogiai susiję su savijautos gerinimu mokant ir pačiais mokslais.

Tarp užsiėmimų dalyviai svečiavosi vykstančiose pamokose ir bendravo su gabiais mokiniais.

Popietinėje sesijoje buvo kalbama apie gabaus mokinio funkcinės, elgesio ir emocinės būklės vertinimą, savianalizę.

Ketvirtoji mokymo diena prasidėjo tema „Robinzonas Kruzas XXI amžiuje“. Buvo kalbama apie mokytoją kaip mokomosios medžiagos kūrėją nuolat kintančioje ir neapibrėžtoje aplinkoje.

Lektorės Nava Ogen ir Shiri Lev-Ari vedė užsiėmimus ir aptarė kaip susidoroti su iššūkiais. Vėliau dalyviai galėjo įsijausti į Robinzono Kruzo vaidmenį keliaudami po įvairias klases ir kalbėdami su penktos klasės mokiniais bei mokytojais apie jų projektus ir šių projektų vystymą, motyvus, iššūkius ir idėjas.

Popietiniame užsiėmime buvo svečias, Švietimo ministerijos narys A. Sadovskis, kuris dalijosi žiniomis ir patirtimi labai aktualia tema: „Švietimas siekiant išlaisvinti mintis – daug pastangų reikalaujantis mokymas gabių vaikų aplinkoje.“

Dalyviai sutarė, kad švietimas – tai tarsi šokis, tad tiek mokytojas, tiek mokinys turi bendradarbiauti ir tobulinti šokio judesius jei nori gerai, sinchroniškai ir gražiai šokti poroje.

Į diskusiją įsitraukė Rišon le Cijono savivaldybės švietimo direktorė Ety Adar, kuri pabrėžė, kad švietimas gali pasiekti aukštumas tik tuo metu, kai mokytojas pasitiki mokyklos direktoriumi arba programos koordinatoriumi ir kai mokytojui leidžiama dirbti savarankiškai bei jam suteikiama galimybė laisvai įgyvendinti idėjas su mokiniais.

GATE mokymų savaitė baigėsi, laiką dalyviai praleido labai produktyviai, įsitraukę į motyvuojančią veiklą, pagilino savo žinias.

Penktąją dieną daugiausia dėmesio buvo skiriama šioms temoms:

„Thinking Hats“ – gabių mokinių mokymo iššūkiai, paskaitą skaitė Yaara Benitzhak.

„Pisg‘a“ centras – centras kompetencijų ugdymui. Jo paskirtį aiškino Iris Isenberg.

Kūrybingų vaikų mokymas kurti meną. Paskaitą vedė Adi Ritter.

Po pietų buvo surengta mokytojų diskusija – kalbėjo įprasti mokytojai ir gabių vaikų mokytojai. Sesiją vedė Ron Vardo mokytojai ir kviestiniai mokytojai Michal Mor, the Gifted Wing by Ministry of Education.

Įgyta patirtis išliks amžiams ir ja dalinsimės su kitais, kad galėtume suburti kuo didesnę mokytojų bendruomenę, gebančią ugdyti gabius vaikus.

Projekto komanda labai dėkinga Ron Vardi lektoriams ir kviestiniams mokytojams. Ačiū, kad dalinotės patirtimi ir organizavote mokymų savaite.

Komandos profesionalumas ir gebėjimas motyvuoti mokytojus padės ženkliai padidinti produktyvumą ir gerinti darbo su gabiais vaikais kokybę.

Linkime įkvėpimo ir motyvacijos tolesnei veiklai!

Skip to content