Skip to content

Dirbtuvės

Link to event facebook post >>

Link to event facebook post >>

Po mokymų Rišon le Cijone „ZinevArt“ ir Bulgarijos mokyklų atstovai surengė kelias skirtingas veiklas.

Pirmoji veikla buvo surengta 2023 m. gegužės mėnesį. Vyko Robinzono Kruzo stiliaus užsiėmimai, juose dalyvavo šeši penktokai.

Visi šie vaikai yra talentingi arba gabūs ir pasižymi savybėmis aptartomis per mokymus Izraelyje. Užsiėmimai tęsėsi penkis šeštadienius iš eilės po dvi valandas. Šiuose užsiėmimuose daugiau dėmesio buvo skiriama praktikai, o ne teorijai, nes vaikai iš pradžių dalyvavo „STEAM Powered Kids“ robotikos kursuose ir jų mokytojas užsiėmimus apjungė. Projektas buvo labai sėkmingas, jei sėkmę vertinsime pagal įsitraukimą ir norą dalyvauti.

Kitas renginys taip pat buvo organizuotas 2023 m. gegužės mėn. privačioje „aLphabet“ mokykloje, kurioje Gary Rowlands dvi dienas per savaitę po pamokų veda vienos valandos trukmės STEAM užsiėmimus.  Užsiėmimai skirti 4–6 klasių mokiniams. Čia vyko tas pats, tik buvo ieškoma veiklų, kurias galima sutalpinti į maždaug 45 minutes.  Grupė pasidalino savo bendromis mintimis ir ką mano apie užsiėmimą. Pratybų metu buvo piešiamos figūros kvadratų rinkinyje. Tikslas buvo padalyti figūras taip, kad kiekviena gauta atkarpa sudarytų lygiai pusę kvadrato ploto, taip nustatant galimų padalijimų skaičių. Grupė nagrinėjo fiziką šokyje – naudojo svorio centrą, svertus ir pusiausvyrą. Vėliau mokiniai trumpai aprašė kokie, jų manymu, yra skirtumai tarp gabių ir talentingų mokinių, ir ar tai pakeistų jų požiūrį į save ir tolesnį mokymąsi. Ateinančių savaičių pamokose buvo atsižvelgta į užsibrėžtus tikslus ir didžiausius iššūkius. Be to, buvo pateiktos papildomos užduotys pažengusiems, o kitos grupės toliau dirbo prie bazinių užduočių. Daugelis šių papildomų užduočių buvo orientuotos į diskusijas, taip pat į meną, pavyzdžiui, sustabdyto kadro animaciją, istorijų rašymą ir piešimą.

Kiti užsiėmimai vyko trečiadieniais vakare. Dėl šių užsiėmimų pirmiausia buvo susitarta su tėvais ir juose gabūs vaikai dalyvaudavo kartu. Buvo aptariami vaikų ir tėvų santykiai bei sunkumai, tėvų gebėjimas suprasti vaikų potencialą bei jį ugdyti. Darbas dviejose grupėse padėjo vaikams ir tėvams susibendrauti. Užsiėmimo metu vaikai dirbo vienoje grupėje, o tėvai – kitoje. Po to abi grupės pristatydavo savo darbą, o mokytojas ir dalyviai užduodavo klausimus.

Mokymai buvo Informacinių sistemų ir vadybos aukštosios mokyklos (ISMA, lat. Informacijas sistemu menedzmenta augstskola) organizuojamo renginio mokytojams dalis ir truko 2 dienas. Mokymai buvo platesnio pobūdžio, tačiau mes dalyvavome atskirame GATE seminare ir įgijome žinių apie gabių mokinių ugdymą.

Skip to content