Skip to content

Apie projektą

  • Sukurti pažangią mokymo metodiką gabiems ir talentingiems mokiniams ugdyti;
  • Parengti mokymo programą pradinio ugdymo mokytojams, kurie klasėse turi gabių vaikų, bei gabių vaikų ugdymo mentoriams;
  • Didinti gabių ir talentingų mokinių su prastais akademiniais pasiekimais rezultatus STEAM dalykų srityje;
  • Didinti mokytojų, mokyklų darbuotojų, valdžios institucijų ir švietimo ekspertų supratimą apie gabius ir talentingus mokinius.

Project is developed under „Erasmus+” programme, KA220 – Cooperation partnerships in school education
Project Reference No.: 2021-1-LT01-KA220-SCH-000027713
Project period: 01/01/2022 – 30/04/2024

Skip to content