Skip to content

Apie projektą

Projektu „GATE“ siekiama ugdyti pradinio ugdymo mokytojų, mentorių kompetencijas ir įgūdžius ugdant gabius vaikus, taip siekiant padėti gabiems ir talentingiems mokiniams (8-11 metų) išnaudoti visą savo potencialą. Šio bendro tikslo įgyvendinimas numatomas per 4 uždavinius:

  • Sukurti pažangią mokymo metodiką gabiems ir talentingiems mokiniams ugdyti;
  • Parengti mokymo programą pradinio ugdymo mokytojams, kurie klasėse turi gabių vaikų, bei gabių vaikų ugdymo mentoriams;
  • Didinti gabių ir talentingų mokinių su prastais akademiniais pasiekimais rezultatus STEAM dalykų srityje;
  • Didinti mokytojų, mokyklų darbuotojų, valdžios institucijų ir švietimo ekspertų supratimą apie gabius ir talentingus mokinius.
Skip to content