Skip to content

פגישות צוות הפרויקט

ב-2 וב-3 במרץ, שותפי פרויקט GATE נפגשו בקובנה, ליטא, במרכז אוניברסיטת Vytautas Magnus לתלמידים מחוננים.

במהלך פגישה זו, השותפים החליפו את הידע, המומחיות והציפיות שלהם בנוגע לנושא הפרויקט, עידכנו את לוח המועדים והסכימו על הפעילויות הקרובות.

מקום: קובנה, ליטא

ארגון מוביל: אוניברסיטת Vytautas Magnus

תקופה: 2-3.03.2022

המטרה העיקרית של פגישה זו תהיה לחדד את תוכנית העבודה לתקופה הבאה של הפרויקט, לסקור מה הושג, לסקור כיצד החל הפיילוט, לנתח את המשוב שהתקבל, וכן לשתף את כל השותפים בסטטוס של פעילויות הפצה, הערכה והשפעה.

מקום: ראשון לציון, ישראל

ארגון מוביל: מרכז רון ורדי

תקופה: 01.2023

פגישה טרנס-לאומית זו תתמקד בדיון בשימוש בתוצאות, כמו גם להסכמה על ההערכה הסופית, קיימות ורעיונות נוספים להמשך פעילויות שיתוף פעולה ושיתוף פעולה. כמו כן, דגש חזק יושם בדוח הסופי שיוגש לאחר סיום הפרויקט.

מקום: ריגה, לטביה

ארגון מוביל: ISMA University of Applied Sciences

תקופה: 11.2023

דילוג לתוכן