Skip to content

הדרכות

המרכיבים העיקריים של חדשנות בהכשרה היו מתן הכשרה למורים בחינוך יסודי המבוססת על גישה הוליסטית שתביא בחשבון הן את הצרכים הקוגניטיביים והן החברתיים-רגשיים של תלמידים מחוננים ומוכשרים; תשומת הלב שההכשרה מקדישה לצרכים הספציפיים של מורים ותלמידים מחוננים ומוכשרים בשתי סביבות נפרדות, קרי בית ספר יסודי ומרכזי חינוך לתלמידים מחוננים.

החניכים קיבלו ידע תיאורטי רב מ-4 מרצים מנוסים מאוד מישראל ופעילויות מעשיות יושמו באופן פרטני וקבוצתי.

במהלך הדיונים המשתתפים דיברו על סיטואציות, כיצד לטפל נכון בילדים מחוננים ומה אנו יכולים לצפות מהם.

במהלך היום האחרון המשתתפים היו צריכים להכין את שיעורי הבית (מערך שיעור ולהכין שיעור אחד להעניק לילדים מחוננים וכל משתתף דימה את השיעור עם משתתפי ההדרכות וקיבל משוב והערכה על ידי מאמנים (צוות המאמנים של ישראל)).

לאחר כל יום, בסופו של יום, בוצעה רפלקציה: במהלך הרפלקציה שוחחו המשתתפים על מה שלמדו במהלך ההדרכה.

ארגון מוביל: אוניברסיטת Vytautas Magnus

מקום: קובנה, ליטא

20תקופה: 17-21 באוקטובר 20

המשתתפים ביצעו משימות מעשיות הניתנות לילדים מחוננים על מנת לקבוע את רמת המחוננות שלהם על סמך איכות הביצועים בזמן מוגבל  

לאחר מכן הייתה משימה מעשית: בשיתוף פסיכולוג ולקוח, הפסיכולוג מציג תמונות המציגות נעליים וכיסויי ראש, לאחר שהלקוח בוחר קלף אחד עם הנעליים הרצויות ואחר עם כיסוי ראש, עליו להסביר מדוע בחר בו, וכן על הפסיכולוג לשאול שאלות פתוחות שמטרתן לברר כמה שיותר על מצבו הפסיכולוגי והרגשי של הלקוח.

לאחר הפסקת הצהריים, המרצה דיבר והזמין את כולם לדון על ילדים מחוננים עם התנהגות לא טיפוסית. במהלך הדיון שוחחנו על סיטואציות, כיצד להתייחס נכון לילדים מחוננים ולמה אנו יכולים לצפות מהם. לסיכום, נאמר שלא לכל הבעיות יש פתרונות. בתום היום הראשון להדרכה נערכה רפלקציה: במהלך הרפלקציה שוחחו המשתתפים על מה שלמדו במהלך ההדרכה.

יום 2: במפגש של היום השני הציג המרצה מידע על יסוד המורה המתאים לילדים מחוננים ומהם המאפיינים העיקריים של הרקע וההשכלה של המורה, מודלים המזהים את המורה היעיל.

מאוחר יותר, המרצה ויתר על מקום עבודתו למשתתפי הפרויקט: כל משתתף היה צריך להציג את אחד השקופיות של המרצה ולהסביר במילים שלו כיצד הם מבינים את האמירה. לאחר הפסקת הצהריים דנו כל המשתתפים מהן היכולות המקצועיות והדידקטיות של המורה. לקראת סוף המפגש, הוצגו למשתתפי הפרויקט מה צריך להיות ההבנה והיישום של כיתת מחוננים. ולבסוף, בסיום יום ההכשרה, התקיימה רפלקציה: במהלך הרפלקציה דנו המשתתפים במה שלמדו ביום ההכשרה השני.

יום 3: המפגש של היום השלישי התחיל בהיכרות עם המרצים החדשים של פרויקט ההכשרה. המרצה ד"ר עופר קרן הציג במהלך ההרצאה הראשונה דרכי הוראה ואסטרטגיות למורים לתלמידים מחוננים. הוא ציין שחיוני מאוד לבחור באסטרטגיות נכונות כי זה תורם משמעותית לבניית הסביבה. ד"ר עופר קרן הציג את המסקנה: לכל אורך הדרך צריך לזכור שאין הוראת מחוננים ללא התאמת תכנית הלימודים. בהמשך הורחב ההרצאה שתי מרצות חדשות: שירי לב-ארי וטלי לקס-צור. הם הדגימו את אחת השיטות בצורה מעשית, הנקראת שיטת הפאזל. שוקולד וכרטיסים מסוימים עם מילים חולקו לכל משתתפי הפרויקט.

המשתתפים היו צריכים להעלות שאלות על שוקולד, אבל בשאלה הם היו צריכים לציין את המילה שקיבלו עם הכרטיס. לאחר כתיבת כל השאלות, הן חולקו למספר נושאים שונים. בהמשך חילקו המרצים את המשתתפים לקבוצות רבות ככל שהיו נושאים שונים. היו צריכים להיות כמה אנשים בקבוצה כמו שהיו קבוצות. כל קבוצה חיפשה מידע על הנושא שהוקצה לה.

יום 4: היום הרביעי להכשרה הוקדש למצגות משוב של משתתפי הפרויקט. תוכנן כי כל מורה המשתמש בידע שנצבר בימים הקודמים, יצטרך להכין מערך שיעור עבור כיתת מחוננים או כיתה שבה לומדים תלמידים מחוננים. כל משתתף קיבל את המשוב, הצעות מהמרצים, כמו גם כל השאלות של המורה נענו. בסופו של יום נערכה רפלקציה במהלכה נדון עד כמה המשתתפים התכוננו תוך שימוש בידע שנצבר בימים הקודמים.

יום 5: המפגש ביום שישי התחיל בהיכרות המרצה עם הגישה ההוליסטית-קוגניטיבית להוראת ילדים מחוננים והגישה הרגשית החברתית להוראת ילדים מחוננים. בהפסקה הקצרה הכירו משתתפי הפרויקט את שטחי מרכז המחוננים. מאוחר יותר, כל משתתפי הפרויקט דנו כיצד צריך להיראות המבנה של תכנית לימודים המתאימה לילדים מחוננים. ובסיום ההכשרה התקיימה רפלקציה, במהלכה שיתפו משתתפי הפרויקט את התרשמותם מכל השבוע.

ההכשרה לפרויקט GATE Erasmus+ של המחזור השני החל ב-12 במרץ 2023 בראשון לציון, ישראל. קבוצות מליטא, לטביה, בולגריה אומנו על ידי נבחרת ישראל ובילו בשבוע אימונים פורה מאוד.

שותפים ביקרו בעיריית ראשון לציון ונפגשו עם רב סגן, סגן ואנשי כוח אדם האחראים על החינוך, לאחר שהשותפים המשיכו בביקור בבית הספר התיכון יגאל אלון בו נדונו אתגרים והזדמנויות להוראת תלמידים מחוננים. היה נהדר לשמוע תובנות ממורים המחנכים תלמידים מחוננים וגם לנהל שיחה עם ילדים.

ההתמקדות העיקרית בהכשרה זו הייתה ללמד מאמנים ומורים שכבר יש להם ניסיון בחינוך מחוננים או שהשתתפו בהכשרת C1.

לשותפות היו הרבה שיעורים תיאורטיים ומעשיים, ביקורים בבתי ספר, מרכז למחוננים, דיונים על חינוך מחוננים, וכן היו מעורבים בפעילויות הצללת עבודה באגסים במרכז למחוננים. לאחר כל יום של אימון לשותפים היו השתקפויות של היום. בתום האימון בוצעה הערכה ודנו התוצאות עם כולם יחד.

הידע של המשתתפים שנצבר במהלך ההכשרה בישראל חולק גם עם מורים במדינות השותפות במהלך סדנאות בהשתתפות שותפים קשורים-מורים בבתי ספר).

כמה מחשבות ורעיונות שנלמדו על חינוך לילדים מחוננים:

"מורים חשובים לא לידע, אבל הם צריכים שנראה ונבין איך תהליך למידה יכול להיות מעורב ומעניין" – התפקיד לעודד אותם, להניע אותם לחפש ידע מעמיק יותר, ללמד למצוא מידע (לנסח שאלות נכון להשיג את זה).

"כאשר אדם עובד/לומד בצוות הוא/היא חייבת להיות אחראית כלפי כל חבר, כולל הוא/ה עצמו"

"תלמידים מחוננים מוכרים כמחוננים לא בגלל התוצאות האקדמיות המעולות שלהם, אלא בגלל הנכונות שלהם ללמוד, לחפש ידע, תשובות, ומה עוד: גישה ייחודית ללמידה".

שותפים שהשתתפו כחניכים בהכשרה בישראל (eMundus, VDU, ISMA, ZinevArt) ארגנו סדנאות בארצותיהם ושיתפו את הידע, הניסיון והכלים עם מורים, המעורבים בפרויקט ממוסדות שותפים קשורים. תוצאות, סדר יום ותיאורים מסופקים כאן: סדנאות                                            

מקום: ראשון לציון, ישראל

ארגון מוביל: מרכז רון ורדי

תקופה: 12-16 במרץ 2023

ום 2: פיתוח יצירתיות ונושאי למידה רגשית חברתית נגעו, נדונו ונחוו היום במהלך הכשרת פרויקט GATE Erasmus+. התחלנו את היום בטיול במרכז רון ורדי

ובמרכז שוורץ-רייזמן מלא ברעיונות

מעודדים, נקודות מיקוד של STEAM, מעבדות ואולם כנסים, שם הייתה לנו הזדמנות להציץ בשיעור פיזיקה. לאחר הבראנץ' היה לנו פאנל מורים על תדמיתו של תלמיד מחונן ברבעון השני (כלומר 2025-2050) של המאה ה-21 ובמקביל מסגר את המורה ברבעון השני המלמד מתקדם ומוכשר.

מה תשאלו בראיון עבודה?

האם זה טוב או לא לשבור את המסגרות?

מה הכישורים של G.T. נָחוּץ?

האם אתה יכול לסמוך על "רנטגן" או שאתה צריך לתת משימה לעשות ולראות את התוצאה?

מדוע רמת המעורבות האישית חשובה מאוד?

האם השינוי כואב?

מה גורם לילד מחונן?

מהי הסביבה הבטוחה עבורך? ועוד שאלות רבות נדונו. אחרי ארוחת הצהריים עשינו מפגש יצירתיות. זה היה גדול! כל משחק הוא תקשורת בין אנשים שמלמדת אותנו הרבה. יום ההדרכה הסתיים בניתוח של SEL וחשיבותו עבור ילד מחונן, הורים, מורים. אחרי כל המפגשים היו לנו הרהורים נהדרים.

יום 3: היום השלישי של האימון היה פעיל וכלל תנועות.

הבוקר התחיל בסקירה וניתוח של סטריאוטיפים של מחוננים. לשם כך סקרנו מאש-אפ של סרטים נבחרים שונים, למשל, "Mona Lisa Smile", "Gifted", "Good Will Hunting", "Billy Elliot", "Quantum Physics" וכו'.

אחר כך המשכנו באימפרוביזציה בתרגילי תנועות שהיו קשורים לרווחה בהוראת מדעים ומה עוד… למדע עצמו. זה היה מדהים!

בין המפגשים הייתה לנו הזדמנות מצוינת לבקר בשיעורים מתמשכים שבהם שוחחנו עם תלמידים מחוננים. מפגש אחר הצהריים היה על הערכת מצבו התפקודי, ההתנהגותי והרגשי של התלמיד המחונן, ניתוח של עצמנו.

יום 4: יום ההכשרה הרביעי התחיל עם רובינסון קרוזו במאה ה-21 והפעילות הייתה קשורה למורה כמפתח חומרי למידה המבוססים על משתנים ואי ודאות.

המרצים שלנו נאוה עוגן ושירי לב-ארי הדריכו וסקרו כיצד אנו פותרים את האתגרים. אחרי הכל, היה לנו את "רובינסון קרוזו" בפעולה תוך כדי חקר כיתות שונות ושוחח עם תלמידי כיתה ה' ומורים על הפרויקטים שלהם ועל תהליך הפיתוח שלהם, הנעת נקודות, אתגרים, רעיונות שהם מציעים לפתור אותם.

בישיבת אחר הצהריים היו לנו הרצאת אורחים וחבר במשרד החינוך מר א. סאדובסקי ששיתף ידע וניסיון בנושא הרלוונטי מאוד "משחרר הוראה – תובעני הוראה בסביבה מחוננת".

מה סיכמנו ודנו יחד על זה

"חינוך הוא ריקוד גדול", גם המורה וגם התלמיד צריכים ללמוד ולשפר צעדים אם הרצון לרקוד טוב, מסונכרן ונחמד בזוג. הם צריכים לשתף פעולה בהרבה שלבים. ראש מינהל החינוך בעיריית ראשון לציון – הגברת אטי אדר – הצטרפה לדיון שלנו והדגשנו כי ניתן להשיג שיפור בחינוך כאשר יש אמון בין מורה למנהל או רכזת התוכנית וכאשר למורה יש אוטונומיה בעבודתה ובהייד הוא חופשי לממש רעיונות עם תלמידים תוך כדי חינוך.

יום 5: שבוע האימונים של GATE הסתיים, הזמן עבר מאוד פרודוקטיבי ונהנינו והיינו מעורבים במלואם בפעילויות מעוררות מוטיבציה ושיפרנו את הידע שלנו. היום החמישי התמקד בנושאים כגון:

"כובעי חשיבה" סביב האתגרים של הוראת תלמידים מחוננים, הרצאה נערכה על ידי יערה בן יצחק.

מרכז "פסגה" כמרכז לטיפוח מצוינות חינוכית ומהותו הוסברה על ידי איריס איזנברג.

ללמד "יוצרים" ואמנות בסביבה מחוננים מאת עדי ריטר.

לאחר ארוחת הצהריים המשתתפים היו פאנל מורים – מתפתח מהמורה הקלאסי למחונן. המפגש הונח על ידי מורי רון ורדו ומורות אורחות מיכל מור, אגף המחוננים איי משרד החינוך. הניסיון שצברנו יישאר במוחנו, בנפשנו, בגופנו וישותף עם אחרים במטרה לגדל קהילה רחבה יותר של מורים שיוכלו לגדל קהילה רחבה יותר של תלמידים מחוננים משכילים.

צוות הפרויקט מעריך מאוד את המרצים של רון ורדי והמורים האורחים שנתנו לנו, את הניסיון ששיתפתם ואת שבוע ההדרכה שארגנתם.

המקצועיות והיכולת של הצוות להניע מורים יביאו לעלייה משמעותית בפריון המורים ובתחום החינוכי בעבודה עם ילדים מחוננים. אנו מאחלים השראה ומוטיבציה לפעילות העתידית!

דילוג לתוכן