Skip to content

הדרכות

המטרה של אירוע זה היא לספק הדרכה נכונה לכל המשתתפים על מתודולוגיית GATE. הוא יתעמק במיוחד במתן ידע, כלים, מיומנויות ומשאבים כיצד לזהות מחוננות וכישרון אצל תלמידים, כמו גם את הכישורים המתאימות להפוך ל"מורים של המאה ה-21" ולעזור לתלמידים מחוננים ומוכשרים לבטא את מלוא הפוטנציאל שלהם בבית הספר. היא גם שואפת להחליף מיומנויות וידע בין שותפים, ולאפשר להם להפוך ל"מאמנים של מאמנים".

מקום: קובנה, ליטא

ארגון מוביל: אוניברסיטת Vytautas Magnus

תקופה: 10.2022

המטרה העיקרית של אירוע הדרכה זה היא לספק הדרכה נכונה לכל המשתתפים כיצד לאמץ מתודולוגיית GATE בהקשר של כיתות מחוננים. האירוע יבחן בהרחבה את התיאוריות, הפרקטיקות והכלים החינוכיים שהוכנו ב-R1 ו-R2 כדי לספק ידע, משאבים ומיומנויות נאותים לכל המשתתפים והוא ישחק תפקיד מרכזי בשלב הבדיקה השני של הפרויקט.

מקום: ראשון לציון, ישראל

ארגון מוביל: מרכז רון ורדי

תקופה: 03.2023

דילוג לתוכן