Продължете към съдържанието

Този резултат (R2) цели да разработи обучителна програма за начални учители и преподаватели на даровити деца в специализирани центрове, която им предлага релевантни умения и компетенции за възприемане на обучителна методология, която максимизира потенциала на даровитите и талантливи ученици. Учители от партньорски и асоциирани училища и обучители от центрове за даровити деца бяха обучени в рамките на две сесии. Те тестваха методолгията в техните институции, за да верифицират ефикасността както в стандартни класове, така и в класове с даровити ученици.

1. Теоретична база и преглед на обучителни практики за даровити и талантливи ученици. Резюме на резултат 1, който цели да оформи необходимите теоретични знания за учители и обучители;

2. Обучение на даровити и талантливи ученици в началните училища. Как да сме в подкрепа на даровити и талантливи ученици в класове с деца с различен потенциал.

3. Обучение на даровити и талантливи ученици в центрове за такива деца. Как да помогнем на даровитите ученици да процъфтяват в хомогенни класове, съставени само от такива деца.

4. Оценка и инструменти за оценка за преподавателите. Набор от методологии и инструменти, чрез които учителите по-добре да могат да оценят резултатите от техните дейности по отношение на учениците и да следят техния прогрес.

Skip to content