Skip to content

על הפרויקט

פרויקט GATE נועד לשפר את הכישורים והכשרים של מורים ומדריכים בחינוך יסודי כדי לעזור לתלמידים מחוננים ומוכשרים (גילאי 8-11 שנים) לפתח את מלוא הפוטנציאל שלהם. כדי להגשים יעד רחב זה, הפרויקט צופה גם את השגת 4 היעדים הספציפיים הבאים

;לעצב מתודולוגיית הוראה חדשנית עבור תלמידי GATE –

;לספק תכנית הכשרה למורים בחינוך היסודי –

;להגביר את הביצועים האקדמיים של "תת-הישגים" במקצועות STEM –

;להגביר את המודעות בקרב מורים, מחנכים, צוות בית ספר, רשויות ציבוריות ומומחי חינוך לגבי תלמידי
.GATE

דילוג לתוכן