Skip to content

על הפרויקט

;לעצב מתודולוגיית הוראה חדשנית עבור תלמידי GATE –

;לספק תכנית הכשרה למורים בחינוך היסודי –

;להגביר את הביצועים האקדמיים של "תת-הישגים" במקצועות STEM –

;להגביר את המודעות בקרב מורים, מחנכים, צוות בית ספר, רשויות ציבוריות ומומחי חינוך לגבי תלמידי
.GATE

הפרויקט פותח תחת KA220 של תכנית Erasmus+ העוסקת בפיתוח שותפויות בהוראה וחינוך בבתי ספר.

קוד ספרתי של הפרויקט: 2021-1-LT01-KA220-SCH-000027713

תקופת הפרויקט: 1.1.2022 – 30.04.2024

דילוג לתוכן