Продължете към съдържанието

R1: GATE Методологически материал

Целта на този резултат (R1) е да създаде ново знание (методически материал) относно иновативни обучителни методи и аспекти, които учителите следва да имат предвид, когато работят с даровити и талантливи ученици. Той се фокусира върху познавателните и психологически потребности на даровитите и талантливи ученици, интегрирайки STEAM подход с елементи от социо-емоционалното учене. Резултатите са представени в е-книга.

Целите на този резултат са:

1. Да предостави и разпространи иновативни методологии, ресурси, инструкции и материали за учители, способни да насърчават критичното мислене сред учениците и независимото учене.

2. Да насърчи допълнителни проучвания и ефикасни практики при работа с даровити и талантливи ученици.

Цялото съдържание е включено в е-книга, която обхваща широк литературен преглед от различни източници (например статии, книги, уеб източници и прочие) с общата цел да установи ефективни начини за максимизиране на потенциала на талантливите и даровити ученици.

Анализиран е широк набор от подходи от гледна точка на най-съвременните практики и теория, ефективност и резултати върху децата, както и как те могат да бъдат възприети в училища и обучителни центрове, работещи с даровити и талантливи ученици.

Мнения от училища и центрове бяха събрани с цел да се разберат и обхванат по-добре техните потребности в дизайна на методологията. 

Skip to content