Skip to content

הפצה

הפצה Dissemination) הוא תהליך מתוכנן שמטרתו לספק מידע על האיכות, הרלוונטיות והאפקטיביות של פרויקט GATE. לכן, שותפים לפרויקט יפתחו אסטרטגיית הפצה והעברה של נקודות המפתח הבאות: קמפיינים להפצה, הפצה באמצעות רשתות בהן השותפים מעורבים, פרסומים, מצגות בכנסים וכו'.

דילוג לתוכן