Продължете към съдържанието

Проектни срещи

На 2 и 3 март 2022г. партньорите по GATE се срещнаха в Каунас, Литва, в центъра за надарени ученици към Университет Vytautas Magnus. 

Място на провеждане: Каунас, Литва
Водеща организация: Университет Vytautas Magnus
Период: 2-3.03.2022

Целта на тази среща е да бъдат разбрани потребностите и предизвикателствата пред всяка участваща институция и да бъдат открити тенденциите в образованието на даровитите деца. По време на тази среща бе представен в подробности проект GATE, неговите цели, очаквани резултати и плана на неговите дейности. Партньорите споделите знания, опит и очаквания по отношение на темата на проекта. 

Един от дните на срещата бе заделен за изясняване на терминологията в проекта и достигане на единна позиция по отношение на това какво ще наричаме „даровито дете“. Даровитите деца и техните учители в училище, обучители в неформалното образование и ментори са главната целева група, така че срещата също имаше за задача да анализира краткосрочното и дългосрочно въздействие върху целевите групи, посредством използването на инструмента Impact+.

Планираме да преглеждаме прогреса към качествените и количествени индикатори за въздействието на всяка от срещите, които организираме. По време на тази среща бе обсъдена и стратегията за разпространение на проекта, проектния уебсайт и социална мрежа бяха представени, както и бе дискутиран очаквания процес и резултат от оценката на проекта. Срещата бе изключително продуктивна. Добро начало, при което свършихме половината от работата, така че се завърнахме на работните си места мотивирани и се захванахме със създаването на първия интелектуален продукт. 

На 4-5 януари 2023 г. беше организирана втората транснационална среща на партньорите по проекта GATE. 

Място на провеждане: Ришон ЛеЦион, Израел
Водеща организация: Център „Рон Варди
Период: 4-5.01.2023

Партньорите обсъждат статуса на проекта, финализирането на първия резултат – методическия материал – който е теоретична база за учителите що се отнася до разпознаването на даровитите и талантливи ученици, разбирането за това как трябва да им се преподава, осъзнаване на това какви допълнителни умения са необходими, за да се работи с такива деца. Партньорите се споразумяха да реализират преглед на изготвените части, за да подобрят материала, който след това ще бъде преведен на националните езици на партньорите – литовски, латвийски, иврит и български. Основният преглед ще бъде направен от проф. Йехуда Хамовиц, който е опитен обучител на учители във връзка с темата работа с даровити ученици.

Партньорите също обсъдиха разработването на втория резултат – GATE обучителната програма – който стъпва на опита от двете обучителни дейности, втората от които предстои да бъде организирана през март 2023г. Партньорите споделят идеи и се съгласяват с план за разработването на програмата.

Ние също се занимахме с теми като разпространение, оценка, въздействие върху целевите групи.

Срещата бе полезна относно укрепването на проектното партньорство и за процеса за вземане на решения, който е от съществено значение за по-нататъшното изпълнение на задачите по GATE.

По време на тази среща партньорите имаха възможността да посетят Парламента на Израел и да проведат дискусия там относно обучението на даровити деца в страната, неговата стратегическа значимост, както и да представят проекта пред депутатите и да споделят информация за очакваните съвместни резултати. Посещението на гимназия Karari Realic, където има класни стаи с даровити ученици, също бе уникален опит. Там имахме няколко часа за дискусия с учители на даровити ученици и с няколко такива младежи.

Времето в Израел бе много продуктивно: споделихме мнения, опит, подобрихме знанията си относно обучението на даровити деца, споделяхме и представяхме проекта (в Парламента, в Община Ришон леЦион, в Karari Realic гимназия) и обсъждахме дейностите в центъра за даровити деца Рон Варди.

Тази среща ще има за цел да обсъди използването на резултатите, както и да постигне яснота относно крайната оценка, устойчивостта и новите идеи за продължаване на сътрудничеството. Също така сериозно внимание ще бъде отделено на крайния отчет, който следва да бъде подаден след края на проекта.

Място на провеждане: Рига, Латвия
Водеща организация: ISMA Университет за приложни науки
Период: 11.2023

Skip to content