Продължете към съдържанието

Проектни срещи

На 2 и 3 март 2022г. партньорите по GATE се срещнаха в Каунас, Литва, в центъра за надарени ученици към Университет Vytautas Magnus.

По време на тази среща, партньорите обмениха знания, експертиза и очаквания по отношение на темата на проекта, направиха преглед на календара с дейностите и постигнаха съгласие по отношение на предстоящите дейности.

Място на провеждане: Каунас, Литва

Водеща организацията: Университет Vytautas Magnus

Период: 2-3.03.2022

Главната цел на тази среща ще бъде да доизясни работния план за следващия период на проекта, да направи преглед на постигнатото, да провери как е стартирало тестване, да анализира получената обратна връзка, както и да сподели сред партньорите напредъка в областта на разпространението, оценката и въздействието от дейностите.

Място на провеждане: Rishon LeZion, Израел

Водеща организацията: Ron Vardi Center

Период: 01.2023

Тази среща ще има за цел да обсъди използването на резултатите, както и да постигне яснота относно крайната оценка, устойчивостта и новите идеи за продължаване на сътрудничеството. Също така сериозно внимание ще бъде отделено на крайния отчет, който следва да бъде подаден след края на проекта.

Място на провеждане: Рига, Латвия

Водеща организацията: ISMA University of Applied Sciences

Период: 11.2023

Skip to content