Продължете към съдържанието

Партньори по проекта

Публична институция“eMundus” е създадена през 2009 г. с цел да организира проучвания и практически дейности в сферата на образованието и използването на информационни и комуникационни технологии в различни сфери. От началото на 2012 г. визията на организацията е допълнена с добавянето на много важен аспект за развитието на обществото – насърчаване на културен и здравословен стил на живот, както и зелени дейности и социално отговорно развитие. Мисията на eMundus се състои в това активно да насърчава развитието на общество на познанието, създавайки и развивайки услуги, свързани с иновации, ИКТ, както и други културни аспекти, здравословен стил на живот, практическата им адаптация в рамките на образователни и общностни дейности, целящи да гарантират качество на сътрудничеството и единството между различните поколения и различните социални групи.

Страна: Литва

Website: https://www.emundus.lt/

Email: info@emundus.eu

Създаден през 1922 (и след това отново през 1989) Vytautas Magnus University (VDU) е публична институция реализираща прилагане на политика за обучение по либерални изкуства, базирана на модела на обучение в Харвард и съответните изследователски дейности, насочени към принос към обществото, както и към глобалната общност. Настоящите проучвания и изследвания, които се изпълняват, се отнасят до областите на хуманитарните, социалните, физическите, биомедицинските, технологичните и селскостопанските науки. Освен 46 бакалавърски и магистърски програми на пълен работен ден на английски език, VMU предлага още 224 учебни програми, както и интегрирани проучвания по право и следдипломна квалификация за 9739 студенти. Университетът предлага докторантура в 23 различни области на природни, технологични, селскостопански, социални и хуманитарни науки за 320 докторанти.

Страна: Литва

Website: https://www.vdu.lt/en/

Email: dileta.tindziuliene@vdu.lt

Университет ISMA е основан през февруари 1994 г. в Рига, Латвия. Администрацията на института се е спряла на иновативното развитие и акцентът върху иновативното развитие за университета остава стратегически. Университетът ISMA е едно от водещите и динамично развиващи се висши учебни заведения в Латвия. Образователният цикъл в ISMA обхваща предучилищна подготовка, средно училище, бакалавърска, магистърска и докторска степен. Всички учебни програми са акредитирани от Министерството на науката и образованието на Република Латвия: (i) Информационни технологии, (ii) Икономика, (iii) Управление и администрация, (iv) Управление на недвижими имоти, (v) Туризъм, хотелиерство и Ресторантьорски бизнес. В момента ISMA има голяма структура от отдели, които работят върху организацията на учебния процес, заетостта на студентите, разширяването на опита и уменията, както и организирането на спортни, развлекателни дейности на университета.

Страна: Латвия

Website: www.isma.lv

Email: diana.zmicerevska@isma.lv

Зинев Арт Технологии ЕООД е компания, разработваща, изпълняваща и управляваща европейски проекти и предоставяща консултации в сферата на културата, изкуството, интернет базирани дейности и образование, ПОО, електронно обучение и развитие на училищното образование, както и регионалното развитие. Екипът на ЗАТ има дългогодишен опит в реализирането на успешни европейски проекти по програмите Леонардо да Винчи, eLearning, Учене през целия живот, Еразъм+ и ОП Равитие на човешките ресурси. ЗАТ също така предоставя на училищни администрации, МСП, НПО и местните власти услуги и обучения за разработване/изпълнение на проекти на ЕС и регионално развитие.

Страна: България

Website: www.zatbg.org

Email: zornitsastaneva@gmail.com

Училището за надарени Рон Варди е едно от най-големите и утвърдени училища в Израел. В него се обучават над 1000 отличници, избрани от Министерството на образованието за учащи с най-висок потенциал за обучение. Заниманията по подхранване и развитие са между трети и девети клас, всеки ден за различен клас. В сутрешните часове отличниците учат по специалната програма в родното училище. Следобед тези отлични ученици са поканени за обогатяващи курсове на най-високо образователно ниво.

Страна: Израел

Website: www.roncenter.co.il

Email: y.hamovitz@gmail.com

Skip to content