Продължете към съдържанието

ОБУЧЕНИЕ

1-во обучение за екипа

Основните елементи на иновативност на обучението бяха предоставянето на обучение за учители в началното образование въз основа на холистичен подход, който взема предвид както когнитивните, така и социо-емоционалните нужди на даровитите и талантливи ученици; вниманието, което обучението отделя на специфичните нужди на учителите и даровитите и талантливи ученици в две отделни среди, а именно основно училище и образователни центрове за даровити ученици.

Участниците в обучението получиха много теоретични знания от 4 много опитни лектори от Израел, а практическите дейности бяха реализирани индивидуално и в групи.

По време на дискусиите участниците говориха за ситуации, как да се отнасяме правилно към даровитите деца и какво можем да очакваме от тях.

По време на последния ден участниците трябваше да подготвят домашното (урочен план и да подготвят 1 урок за представяне на талантливи деца и всеки участник да симулира урока с участниците в обучението и да получи обратна връзка и оценка от обучителите (израелския обучителен екип)).

След всеки ден, в края на деня, се провеждаше рефлексия: по време на рефлексията участниците обсъждаха какво са научили по време на обучението.

Място на провеждане: Каунас, Литва

Водеща организация: Vytautas Magnus University

Период: 17-21 октомври 2022г.

Участниците изпълняваха практически задачи, които се дават на даровити деца, за да се определи тяхното ниво на надареност въз основа на качеството на изпълнението им за ограничено време.

Следва практическа задача включваща психолог и клиент, психологът представя снимки, показващи обувки и шапки, след като клиентът избере една карта с желаните обувки и друга с шапка, той трябва да обясни защо е избрал нея и психологът трябва да задава отворени въпроси, целящи да разберат възможно най-много за психологическото и емоционалното състояние на клиента.

След обедната почивка лекторът се изказа и покани всички да дискутират по темата за даровитите деца с нетипично поведение. По време на дискусията говорихме за ситуациите, как да се отнасяме правилно към даровитите деца и какво можем да очакваме от тях. В заключение беше казано, че не всички проблеми имат решения.

В края на първия ден от обучението се проведе рефлексия: по време на рефлексията участниците обсъдиха какво са научили по време на обучението.

В срещата от втория ден лекторът представи основна информация относно това какво е адекватен учител на даровити деца и какви са основните характеристики на учителската подготовка и образование, модели за идентифициране на ефективния учител.

По-късно лекторът отстъпи работното си място на участниците в проекта: всеки участник трябваше да представи един от слайдовете, подготвени от лектора и да обясни със свои думи как разбира изявлението. След обедната почивка всички участници дискутираха какви трябва да бъдат професионалните и дидактически способности на учителя. Към края на срещата участниците в проекта бяха запознати с това какво трябва да бъде разбирането и прилагането на класната стая за даровити хора.

В края на обучителния ден имаше рефлексия, по време на която участниците обсъдиха какво са научили.

Срещата от третия ден започна със запознаване с новите лектори по обучителния проект. Лекторът д-р Офер Керен по време на първата лекция представи методите и стратегиите за преподаване на учители на талантливи ученици. Той спомена, че е много важно да се изберат правилни стратегии, защото това значително допринася за изграждането на средата. Д-р Офер Керен представи заключението: през цялото време трябва да помним, че не може да се преподава на таланти без да се коригира учебната програма. По-късно лекцията беше разширена от двама нови лектори: Shiri Lev-Ari & Tali Lacks-Zur. Те демонстрираха на практика един от методите, който се нарича метод на мозайката. Шоколад и определени карти с думи бяха раздадени на всички участници в проекта.

Участниците трябваше да измислят въпроси за шоколада, но във въпросите трябваше да присъства думата, която им се е паднала на съответната карта. След написването на всички въпроси, участниците бяха разделени според няколко различни теми. По-късно лекторите разделиха участниците на толкова групи, колкото бяха различните теми. Трябваше да има толкова хора в група, колкото беше броят на групите. Всяка група трябваше да търси информация по зададената им тема.

И по-късно членовете на групата трябваше да предадат информацията на другите членове на групата, докато мигрираха към други групи. Останалото време беше изразходвано за планиране на урока и отразяване на деня.

Четвъртият ден от обучението беше посветен на представяне на обратна връзка на участниците в проекта. Беше планирано всеки учител, използвайки знанията, натрупани през предходните дни, да подготви план на урока за хомогенна класна стая с таланти или за класна стая, в която има такива ученици. Всеки участник получи обратна връзка, предложения от лектори, както и отговори на всички въпроси. В края на деня се проведе рефлексия, по време на която се обсъди колко добре са се подготвили участниците, използвайки знанията, придобити през предходните дни.

Петъчната среща започна със запознаване от страна на лектора с холистично-когнитивния подход и социо-емоционалния подход при обучение на даровити деца. В кратката почивка участниците в проекта се запознаха с помещенията на центъра за даровити деца. По-късно всички участници обсъдиха как трябва да изглежда структурата на една подходяща за талантливи деца учебна програма. И в края на обучението се проведе рефлексия, по време на която участниците в проекта споделиха своите впечатления от цялата седмица.

Второто обучение за екипа по Erasmus+ проект GATE стартира на 12 март 2023г. в Ришон леЦион, Израел. Екипи от Литва, Латвия и България бяха обучавани от израелски екип и прекараха изключително продуктивна учебна седмица.

Партньорите посетиха община Ришон ЛеЦион и се срещнаха с кмета, заместник-кмета и с персонал, отговорен за образованието, след което продължиха посещението си в гимназията Игал Алон, където бяха обсъдени предизвикателствата и възможностите за преподаване на даровити ученици. Беше страхотно да се чуят прозрения от учители, които обучават даровити ученици, както и да се разговаря с децата.

Основният фокус в това обучение беше да се обучават обучители и учители, които вече имат опит в обучението на даровити деца или които участвали в първото обучение за екипа (C1).

Партньорството получи много теоретични и практически уроци, посещения на училища, център за таланти, дискусии относно образованието за таланти, както и бе включено в дейности за проследяване на работата по двойки в център за таланти. След всеки ден от обучението партньорите правеха оценка на деня. В края на обучението беше извършена оценка и резултатите бяха обсъдени съвместно с всички участници.

Знанията на участниците, придобити по време на обучението в Израел, бяха споделени и с учители в страните партньори по време на семинари, включващи учители от асоциирани партньорски училища).

Някои мисли и идеи, научени относно обучението на даровити деца:

„Учителите са важни не заради знанията. Децата се нуждаят от нас, за да видят и разберат как учебният процес може да бъде ангажиращ и интересен“ – ролята да ги насърчаваме, да мотивираме да търсят по-задълбочени знания, да ги учим да намират информация (да формулират правилно въпроси, за да достигнат до отговора).

„Когато човек работи/учи в екип, той/тя трябва да носи отговорност към всеки член на този екип, включително към себе си”.

„Даровитите ученици се признават за такива не заради отличните си академични резултати, а заради желанието им да учат, да търсят знания, отговори и нещо повече: заради уникалния им подход към ученето“.

Партньорите, които са посетиха обучението в Израел (eMundus, VDU, ISMA, Зинев Арт), организираха семинари в своите страни и споделиха знанията, опита и инструментите с учители, които участват в проекта от асоциирани партньорски институции. Резултати, дневен ред и описания са предоставени тук: Семинари

Място: Ришон ЛеЦион, Израел

Водеща организация: Център Рон Варди

Период: 12-16 март 2023 г

Темите за развитие на креативността и социо-емоционалното учене бяха засегнати, обсъдени и изпитани днес по време на обучението по Erasmus+ проекта GATE. Започнахме деня с екскурзия в центъра на Рон Варди и центъра на Шварц-Райсман, пълна с окуражаващи идеи, STEAM фокус точки, лаборатории и конферентна зала, където имахме възможност да надникнем в урока по физика. След късна закуска имахме учителски панел за образа на даровития ученик през втората четвърт (т.е. 2025-2050 г.) на 21-ви век и в същото време очертахме учителя от същия този период, който преподава на напреднали и талантливи ученици.

Какво ще попитате по време на интервю за работа?

Добре ли е или не е да се чупят рамките?

Какви са нужните умения на даровитите и талантливите?

Можеш ли да се довериш на “рентген” или трябва да дадеш задача и да видиш резултата?

Защо нивото на лична ангажираност има голямо значение?

Боли ли от промяната?

Какво задейства даровитото дете?

Каква е безопасната среда за вас?

И много други въпроси бяха обсъдени. След обяд имахме творческа сесия. Беше чудесно! Всяка игра е комуникация, която ни учи на много. Денят на обучението завърши с анализ на социо-емоционалното учене (SEL) и значението му за талантливите деца, родителите, учителите. След всички сесии имахме отлични рефлексии.

Третият обучителен ден беше активен и включваше практически в движения.

Сутринта започна с преглед и анализ на стереотипите за даровитост. За целта прегледахме набор от различни избрани филми, например „Усмивката на Мона Лиза“, „Даровит“, „Добрият Уил Хънтинг“, „Били Елиът“, „Квантова физика“ и др.

След това продължихме с импровизация в двигателните упражнения, които бяха свързани с благосъстоянието в преподаването на природни науки и нещо повече… със самата наука. Беше наистина невероятно!

Между сесиите имахме чудесен шанс да посетим уроци, където разговаряхме с даровити ученици.

Следобедната сесия беше за оценка на функционалното, поведенческо и емоционално състояние на даровития ученик, анализ на самите нас.

Четвъртият ден на обучение започна с Робинзон Крузо през 21 век и дейността беше свързана с учителя като разработчик на учебни материали, базирани на променливи и несигурност.

Нашите лектори Нава Оген и Шири Лев-Ари напътстваха и прегледаха как решаваме предизвикателствата. В края на краищата имахме „Робинзон Крузо“ в действие, докато изследвахме различни класове и разговаряхме с ученици и учители от 5 клас за техните проекти и процеса на тяхното развитие, мотивиращи точки, предизвикателства, идеи, които предлагат за решаването им.

В следобедната сесия имахме гост лектор член на Министерството на образованието г-н А. Садовски, който сподели знания и опит по много актуалната тема „Освобождаващо преподаване – взискателно преподаване в среда на таланти“.

Това, около което се обединихме и обсъдихме заедно бе, че „Образованието е голям танц“, и учителят, и ученикът трябва да научат и подобрят стъпките, ако желаят да танцуват добре, синхронизирано и хубаво в двойка. Те трябва да си сътрудничат на много нива.

С нас бе ръководителят на отдел „Образование“ на община Ришон ЛеЦион – г-жа Ети Адар – която се присъедини към нашата дискусия и подчерта, че подобрение в образованието може да се постигне, когато има доверие между учителя и директора или координатора на програмата и когато учителят има автономия в работата си и е свободен да реализира идеи с учениците, докато ги обучава.

Седмицата на второто обучение в рамките на GATE приключи, времето мина много продуктивно и ни хареса и бяхме напълно въвлечени в мотивиращи дейности и подобрихме знанията си. Петият ден беше фокусиран върху теми като:

„Мислещи шапки“ около предизвикателствата при преподаването на даровити ученици, лекцията беше предоставена от Яара Беницхак.

Центърът „Pisg’a” като хъб за поддържане на високи постижения в образованието и неговата същност бе представен от Ирис Айзенберг.

Преподаване на „творци“ и изкуство в даровита среда представено от Ади Ритер.

След обяда участниците имаха панел на учителите – еволюция от класическия учител към този на даровити ученици. Сесията беше ръководена от учителите на Рон Варди и гост-учителите Михал Мор, отдел за даровити към Министерството на образованието. Опитът, който натрупахме, ще остане в нашето съзнание и ще бъде споделен с други с цел израстване на по-широка общност от учители, които ще могат да помогнат за създаването на по-широка общност от образовани и даровити ученици.

Екипът на проекта високо оценява лекторите на Рон Варди и гост-учителите, опита, който споделихa и организираната седмица на обучение.
Професионализмът и способността на екипа да мотивира учителите ще доведат до значително увеличаване на тяхната производителност и развитие на образователната област, работеща с даровити деца.

Желаем вдъхновение и мотивация за бъдещи дейности!

Skip to content