Продължете към съдържанието

Относно проекта

Проект GATE (“Програма за обучение за учители, подпомагащи даровити и талантливи ученици“) цели да подобри компетенциите и уменията на учители и ментори от начален етап да подпомагат даровити и талантливи ученици (на възраст 8-11 години) да развият пълния си потенциал. За да постигне тази широка обща цел проектът предвижда достигането на следните 4 специфични цели

  • Да създаде иновативна обучителна методология за работа с ученици GATE.
  • Да предложи обучителна програма за преподаватели в начален етап.
  • Да подобри академичните резултати на надарените неуспешни ученици по STEAM предмети.
  • Да повиши осъзнатостта сред училищния персонал, властите и образователните експерти относно GATE.

Project is developed under „Erasmus+“ programme, KA220 – Cooperation partnerships in school education
Project Reference No.: 2021-1-LT01-KA220-SCH-000027713
Project period: 01/01/2022 – 30/04/2024

Skip to content