Продължете към съдържанието

Относно проекта

Проект GATE цели да развие уменията на преподаватели и ментори да подкрепят талантливи деца в начален образователен етап (на възраст 8-11 години) да разгърнат пълния си потенциал.

  • Да създаде иновативна обучителна методология за работа с ученици GATE.
  • Да предложи обучителна програма за преподаватели в начален етап.
  • Да подобри академичните резултати на надарените неуспешни ученици по STEAM предмети.
  • Да повиши осъзнатостта сред училищния персонал, властите и образователните експерти относно GATE.
Skip to content