Продължете към съдържанието

Относно проекта

  • Да създаде иновативна обучителна методология за работа с ученици GATE.
  • Да предложи обучителна програма за преподаватели в начален етап.
  • Да подобри академичните резултати на надарените неуспешни ученици по STEAM предмети.
  • Да повиши осъзнатостта сред училищния персонал, властите и образователните експерти относно GATE.

Проектът е разработен във връзка с програма
Erasmus+, KA220 – партньорства за сътрудничество в
областта на училищното образование
Номер на проекта: 2021-1-LT01-KA220-SCH-000027713
Период на проекта: 01/01/2022 – 30/04/2024

Skip to content