Продължете към съдържанието

Брошура по проект GATE

Тази брошура описва накратко проекта GATE, неговите цели, дейности и резултати.

Брошурата е достъпна на 5 езика:

Skip to content